Szkolenia / Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Budowa i zarządzanie systemami wynagradzania

Jak tworzyć efektywne systemy wynagradzania

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów związanych z motywowaniem pracowników oraz współczesnych instrumentów i rozwiązań w zakresie wynagradzania pracowników.

Cele szkolenia:

 • znać podstawowe mechanizmy związane z motywowaniem pracowników oraz współczesne instrumenty i rozwiązania w zakresie wynagradzania pracowników,
 • umieć wykorzystać analityczne wartościowanie pracy do tworzenia systemu taryfowego,
 • znać zasady projektowania siatki i tabel płac zasadniczych,
 • znać zasady zarządzania systemem taryfowym w firmie,
 • umieć dobrać właściwą formę premiowania,
 • znać zasady doboru właściwych kryteriów premiowania,
 • znać zasady tworzenia kompleksowych systemów premiowe.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie umiejętności wykorzystania analitycznego wartościowania pracy do tworzenia systemu taryfowego
 • poznanie zasad projektowania siatki i tabel płac zasadniczych
 • poznanie zasad zarządzania systemem taryfowym w firmie
 • poznanie zasad doboru właściwych kryteriów i form premiowania
 • poznanie zasad tworzenia kompleksowych systemów premiowe

Program szkolenia:

  1. Systemy wynagrodzeń: struktura i aktualne tendencje.
   • Teorie motywacji w praktyce wynagradzania.
   • Struktura, składniki i funkcje współczesnych systemów wynagradzania.
   • Zasady wynagradzania pracowników.
   • Formy płac.
   • Współczesne tendencje w zakresie wynagradzania pracowników.

Ćwiczenie: Studium przypadku – określanie znaczenia funkcji poszczególnych składników systemu wynagradzania w kontekście strategii i polityki organizacji.
Ćwiczenie: Studium przypadku – projektowanie strategii i systemu wynagradzania w praktyce.

  1. Wartościowanie pracy – kształtowanie wynagrodzeń zasadniczych.
   • Istota, znaczenie i cel wartościowania pracy.
   • Przegląd metod wartościowania pracy.
   • Etapy postępowania podczas wdrażania analitycznego wartościowania pracy.
   • Wyznaczanie zbioru stanowisk taryfikacyjnych.
   • Analiza pracy.
   • Zasady tworzenia opisów pracy.
   • Adaptacja metod wartościowania pracy do specyfiki organizacji.

Ćwiczenie: Tworzenie opisów wybranych stanowisk pracy na podstawie analizy pracy.
Ćwiczenie: Warsztat wartościowania wybranych stanowisk pracy.

  1. Przechodzenie z wyników wartościowania na płace.
   • Projektowanie taryfikatorów kwalifikacyjnych.
   • Projektowanie siatek płac zasadniczych.
   • Zasady wdrożenia i aktualizowania tabel płac zasadniczych.
  2. Budowa systemów premiowych.
   • Różnice między premia a nagrodą
   • Rodzaje premii
   • Zasady tworzenia systemów premiowych
   • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu systemów premiowych.
   • Analiza wybranych systemów premiowych.
   • Projektowanie systemów premiowych dla handlowców.
   • Tworzenie kompleksowego systemu premiowego

Ćwiczenie: Studia przypadków – analiza systemów premiowych różnych firm.

Adresaci szkolenia:

 • menadżerowie i pracownicy działów personalnych (HR)
 • menedżerowie wyższego i średniego szczebla firm przygotowujących się do zmiany systemu wynagradzania,
 • osoby zaangażowane w projekt doskonalenia systemu wynagradzania w firmie,
 • przedstawiciele związków zawodowych.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 10.10.2019 do 11.10.2019 Warszawa

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: