Szkolenia / Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Controlling personalny

Pomiar efektywności działań personalnych

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów HR, kadry kierowniczej, menedżerów z obszaru zarządzania strategicznego oraz dla właścicieli firm

Cele szkolenia:

 • Poznanie wiedzy na temat kapitału ludzkiego w organizacji (inwestycje, przyrost, stopa zwrotu, mierniki strategiczne)
 • Poznanie wiedzy i umiejętności w obszarze controllingu personalnego
 • Pozyskanie umiejętności wyboru i liczenia mierników w obszarze efektywności pracowników dostosowanych do rodzaju organizacji

Korzyści dla uczestników:

 • wiedza na temat stosowanych wskaźników controllingu personalnego
 • umiejętność doboru wskaźników controlingu personalnego do potrzeb organizacji
 • umiejętność tworzenia i kontrolowania budżetów wynagrodzeń zasadniczych i całkowitych

Program szkolenia:

 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi a strategia firmy
  • Controlling personalny – definicje, rola, zakres i znaczenie w controllingu organizacyjnym
  • Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa ilościowa i jakościowa
 2. Efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Ocena efektywności pracy indywidualnej i zespołowe ZZL
  • BSC (Balanced Scorecard) – zasada, rola i znaczenie
  • Wskaźniki wydajności pracowników
  • Analiza wydajności pracowników produkcyjnych, administracyjnych i handlowców
 3. Controlling personalny od rekrutacji do outplacementu
  • Szacowanie wskaźników w procesie rekrutacji
  • Metody wyceny niematerialnej wartości firmy
  • Struktura kosztów pracy
  • Tworzenie budżetów wynagrodzeń zasadniczych i całkowitych
  • Metody analizy systemów wynagrodzeń
  • Kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń
  • Wskaźniki odejść i koszty outplacementu
 4. Mierniki związane z rozwojem pracowników oraz pomiar satysfakcji pracowniczej
  • Pomiar efektywności procesów szkoleniowych w organizacji
  • Wskaźniki ROI w zarządzaniu szkoleniami
  • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena przyrostu kompetencji
  • Pomiar satysfakcji pracowniczej i jej znaczenie

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Wiernicka-Bełz Beata
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 3.7.2023 do 4.7.2023 ON LINE
od 21.9.2023 do 22.9.2023 ON LINE
od 16.11.2023 do 17.11.2023 ON LINE

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: