Szkolenia / Kadry i płace, Prawo

Czas pracy 2022

warsztaty praktyczne

Wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z praktycznymi przykładami dotyczącymi czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą zapoznawani z modelami planowania czasu pracy oraz rozliczania nadgodzin. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci szkolenia:
Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Cele szkolenia:

Wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z praktycznymi przykładami dotyczącymi czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą zapoznawani z modelami planowania czasu pracy oraz rozliczania nadgodzin. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące Czasu Pracy w 2021 roku.

Program szkolenia:

1. Czas pracy w dobie coronowirusa
• praca zdalna i jej uwarunkowania
• zmiany systemów, rozkładów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
• zmiany w wymiarze etatów

2. Czas pracy w 2021
• wymiar czasu pracy
• rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
• planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
• systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
• ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

3. Okresy odpoczynku
• kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
• jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
• odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

4. Harmonogramy pracy
• planowanie harmonogramów
• zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
• tworzenie haromonogramów dla części okresu rozliczeniowego

5. Ewidencja czasu pracy
• czym jest ewidencja czasu pracy?
• wyjścia prywatne i służbowe
• ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
• różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
• przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
• godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
• oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
• rekompensata pracy w dniu wolnym
• udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

7. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania
• uprawnienia pracowników
• rekompensata za pracę w niedzielę i święta
• praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty

10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych
• normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
• skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz – skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 29.8.2022 do 29.8.2022 ON LINE
od 3.11.2022 do 3.11.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: