Szkolenia / Menedżerskie

Komunikacja i współpraca w zespole rozproszonym

komunikacja i współpraca zdalna w zespole rozproszonym

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia otwartej, opartej na szacunku i współpracy komunikacji w zespole. Praktyczna część odnosi się do bogatych doświadczeń trenera, materiałów case study i gotowych narzędzi.

Cele szkolenia:

Podniesienie poziomu współpracy  poprzez:

 • Zrozumienie jak funkcjonuję w relacji z innymi, jakie są moje mocne strony, a na jakie obszary muszę zwrócić uwagę
 • Zwrócenie uwagi na różnorodność zachowań i potrzeb innych osób w relacji ze mną
 • Dbanie o utrzymanie pozytywnych i trwałych relacji
 • Kontrolę emocji podczas rozmowy z wymagającym pracownikiem/ przełożonym

Korzyści dla uczestników:

 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole;
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej;
 • Podniesienie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikacyjnego;
 • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej, przy wykorzystaniu efektywnej komunikacji;
 • Zwiększenie otwartości na zmiany i pokazanie możliwości modyfikacji własnych zachowań;
 • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej

Program szkolenia:

Znaczenie jakości relacji ze współpracownikami

Wprowadzenie do tematu różnorodności– typologia.

 1. Przeprowadzenie testu pozwalającego na ocenę swojego stylu komunikowania w oparciu o metodologię 4 temperamentów
 2. Omówienie charakterystyki typologii współpracowników(prezentacja poparta licznymi przykładami)
 3. Podział na 4 grupy typologiczne i przygotowanie przez każdą z grup prezentacji
 4. Prezentacja na forum

 

Definicja efektywnej komunikacji

 1. Zespoły pracujące nadal w swoich 4 podgrupach wypracowują prezentację, której celem jest przedstawienie, czego 4 temperamenty współpracowników oczekują od efektywnej komunikacji.

(Sugestie właściwych rozwiązań grupa będzie miała w materiałach dla uczestnika)

 1. Wprowadzenie definicji profesjonalnej obsługi współpracownika
  1. Przedstawienie definicji
  2. Zwrócenie uwagi na pierwszy kontakt z współpracownikiem
  3. Zbudowanie listy zachowań pozwalających na wyprzedzanie oczekiwań współpracowników i podejmowanie niestandardowych zachowań

 

Skuteczne komunikowanie się. Rola i zasady aktywnego słuchania

 1. Technika „Czworo uszu”

Uczestnicy biorą udział w eksperymencie, który ujawnia, że jednym z najskuteczniejszych sposobów zdobywania szacunku u innych jest umiejętność uważnego słuchania, czyli odkrywania i rozumienia ich potrzeb, trosk i problemów. Wskazanie, że aktywne słuchanie to proces wymagający cierpliwości i skupienia uwagi, to próba wejścia w świat myśli i uczuć innego człowieka

 1. Parafraza

Uczestnicy biorą udział w studium przypadku posługując się tą techniką. Parafrazują wypowiedzi pracownika, mają ciągłą możliwość sprawdzania własnego stopnia rozumienia przedstawianej sprawy oraz bardziej wnikliwego jej poznania. Dowiadują sięże, ludzie nie zawsze mówią w sposób klarowny i szczegółowy, parafrazując ich, mają okazję do zrozumienia ich punktu widzenia.

 

Sztuka zadawania pytań

Omówienie case study, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i w grupach.

 1. Podstawowe narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Analiza cech i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy
 1. Sztuka zadawania pytań
 • Rola i rodzaje pytań w komunikacji

Uczestnicy zostają zaznajomieni z zadaniem, w którym zadają pytania (trzymając się tematu). Starają się jak najlepiej zrozumieć powody, dla których rozmówca wyraża takie, a nie inne emocje i uwagi.

 

Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

 1. Komunikat typu JA

Uczestnicy uczą się budować Komunikat „Ja”, oraz doświadczają go w zadaniu. Zadanie kładzie akcent na reakcje nadawcy dotyczące cech lub zachowań drugiej strony. W efekcie komunikaty formułowane w ten sposób są całkowicie pozbawione destrukcyjnego elementu oceniania i etykietowania innych.

 

 1. Technika DPI – reagowanie na niesłuszną krytykę

Uczestnicy uczą się pracy z techniką DPI, oraz poprzez doświadczenie rozumieją, że komunikat szczery to taki, w którym deklarowany cel przekazu jest identyczny z rzeczywistym. Zakamuflowane intencje i ukryte programy niszczą relacje, ponieważ stawiają siebie w pozycji osoby manipulującej innymi, a nie uczciwie budującej relacją.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • odgrywanie ról
 • analiza postaw oraz zachowań
 • dyskusja moderowana,
 • burza mózgów
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Kinga Baj
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 27.9.2022 do 28.9.2022 ON LINE
od 8.12.2022 do 9.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: