Szkolenia / Menedżerskie, Osobiste, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Efektywność osobista w trudnych sytuacjach

praca zdalna i pandemia

Epidemia, klęska żywiołowa, kryzys gospodarczy, zmiana miejsca zamieszkania, rozwód, przewlekła choroba… te wszystkie sytuacje powodują, że nasze życie robi przysłowiowy zwrot o 180o. Czy możemy w aktywny sposób przeciwdziałać skutkom zmian? Jak szybko i skutecznie poradzić sobie w nowych, nie zawsze sprzyjających okolicznościach? Jak odzyskać kontrolę nad życiem i podejmować trafne decyzje?
Odpowiedzi na powyższe pytania wymagają nie tylko gotowości do głębokiej refleksji, ale także umiejętności i kompetencji, które można opanować. Chcemy podzielić się z Państwem wiedzą i kompetencjami, które pozwolą na odzyskanie kontroli, podniesienie poziomu skuteczności osobistej i zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów. W trakcie realizacji programów będziemy korzystać z różnych obszarów wiedzy – od najnowszych zdobyczy psychologii poprzez metody zarządzania organizacjami aż po techniki wywodzące się z wojska.

Warsztat składa się z dwóch części:
Szkoleniowej – poznajemy techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i podnoszenia poziomu skuteczności działania.
Konsultacyjnej – Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 2 godziny konsultacji, by dopasować poznane techniki do swojej indywidualnej sytuacji.

Program szkolenia:

Moduł 1. Ja w sytuacji trudnej
• emocje, myśli, działania – psychologiczne mechanizmy związane z przeżywaniem trudnych sytuacji;
• przekonania – klucz do skutecznego radzenia sobie z trudnościami;
• definiowanie wspierających przekonań – jak w kryzysowych sytuacjach wykorzystywać posiadane zasoby;
• wsparcie – kto może być moim sojusznikiem, jak realizując swój cel pomóc innym. Metoda Dice Dilemma®;
• VUCA world – jak radzić sobie z niepewnością i zagubieniem. Źródła determinacji i efektywności;
• techniki kontroli stresu – szybkie metody radzenia sobie ze stresem oparte na pracy z ciałem i umysłem.

Moduł 2. Cykl Deminga w radzeniu sobie w kryzysie
• zanim zaplanujesz działania – definiowanie sytuacji kryzysowej, co jest jej istotą, jakie mogą być konsekwencje, jakimi zasobami dysponujemy;
• planowanie działań – co jest celem, jakie są krytyczne czynniki sukcesu, jakie kroki prowadzą do celu, od czego i kiedy zacząć, analiza ryzyk, wyznaczanie priorytetów;
• realizacja zadań – jak wzbudzić motywację do działania, gospodarowanie czasem i energią, organizacja zadań, wizualizowanie realizacji;
• kontrola efektów – czy przybliżamy się do celu, jakie napotykamy trudności, czy zachodzą zmiany w otoczeniu zewnętrznym wpływające na realizację;
• modyfikacja – jakie wprowadzić zmiany w planowanych działaniach, jakie nowe narzędzia i umiejętności można wykorzystać w realizacji celu, jakie pozyskać źródła wsparcia.

Moduł 3. Techniki rozwiązywania problemów
• jak umysł radzi sobie z sytuacjami problemowymi?
• narzędzia rozwiązywania problemów: matryca O’Connora, 5W1H, diagram Ishikawy, 5 Why, analiza pola sił, kręgi wpływu, C5, siatka rozwiązań;
• sekwencje łączenia technik rozwiązywania problemów;
• podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych.

Moduł 4. Osobisty Plan Działania (OPD)
• OPD jako strategia – zasady tworzenia, wizualizacji, wprowadzenia i realizacji;
• formułowanie OPD – jakie kroki podejmę w drodze do przezwyciężenia obecnej trudnej sytuacji, w której się znajduje / znajduje się moja Organizacja;
• podsumowanie części szkoleniowej.

Konsultacje:
Każdy Uczestnik w oparciu o swoje OPD będzie miał do dyspozycji dwie godziny konsultacji mogących mieć charakter:
• coachingu operacyjnego;
• wsparcia psychologicznego;
• mentoringu.

Zarówno szkolenie jak i konsultacje będą realizowane on-line. Uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne materiały w formie cyfrowej.

Trener prowadzący: Konrad Pluciński
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 31.8.2022 do 31.8.2022 ON LINE
od 16.12.2022 do 16.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: