Szkolenia / Menedżerskie, Osobiste

Etykieta w kontaktach zawodowych

Etykieta w kontaktach zawodowych odnosi się zazwyczaj do całego szeregu zachowań.

Mimo, że nie istnieje jeden, ogólnie obowiązujący kodeks biznesowej etykiety – pewne zasady mają powszechne zastosowanie. Umiejętność stosowania ich w praktyce staje się często znaczącym elementem budowania wizerunku
i wiarygodności (zarówno własnej, jak i instytucji, firmy, organizacji które reprezentujemy).
O ile jednak, w większości przypadków mamy świadomość reguł obowiązujących w życiu towarzyskim, to zasady obowiązujące w kontaktach służbowych czasami nie do końca są dla wszystkich jasne (zwłaszcza, że czasami odbiegają
od praktykowanych w życiu codziennym). Znajomość zasad etykiety i savoir vivre zdecydowanie ułatwia jednak poruszanie się w środowisku biznesowym – pozwala budować, podtrzymywać i regulować profesjonalne stosunki w relacjach.

Szkolenie nastawione na przekazanie wiedzy z zakresu savoir-vivre’u, niezbędnej w codziennej pracy i kontaktach towarzyskich, w tym min.

 • zagadnień związanych z etykietą biznesu,
 • zasad etykiety podczas spotkań biznesowychi towarzyskich,
 • precedencji służbowej,
 • dress code.

Cele szkolenia:

 • zwiększenie skuteczności budowania swojego wizerunku jako osoby reprezentującej firmę/organizację w kontaktach zewnętrznych;
 • zdobycie wiedzy na temat zasad obowiązujących w świecie biznesu;
 • wykształcenie poczucia swobody w kontaktach biznesowych z zachowaniem odpowiedniej kultury osobistej;
 • zdobycie umiejętności unikania nieprzyjemnych sytuacji na oficjalnych spotkaniach.

Korzyści dla uczestników:

 • poznają zasady precedencji obowiązujące w kontaktach zawodowych i towarzyskich oraz podstawowe różnice pomiędzy nimi;
 • poznają zasady zachowania podczas rożnych sytuacji oficjalnych m.in. przyjmowania gości w siedzibie własnej firmy, spotkań w restauracji, uroczystych przyjęć itp.
 • poznają zasady doboru strojów na różne oficjalne wydarzenia i spotkania;
 • poznają zasady obowiązujące w innych kulturach;
 • przećwiczą wiele sytuacji w praktyce.

Program szkolenia:

 1. Kanon elegancji i manier
  • Zasady precedencji
  • Profesjonalna prezentacja
  • Zachowania w sytuacjach biznesowych (powitania, pożegnania)
  • Zasady pierwszego kontaktu
  • Tytułowanie, inne.
 2. Biznesowy kanon ubioru i wyglądu – dress code
  • Jak i na jakie okazje zaplanować formalny strój biznesowy? – kanony profesjonalnego stroju
  • Businessman – rodzaje strojów dostosowanych do okazji
  • Businesswoman – rodzaje strojów dostosowanych do okazji
  • Złote zasady elegancji
  • Stroje w sytuacjach mniej formalnych (kiedy można pozwolić sobie „na luz”?)
  • Podkreślanie atutów urody i ukrywanie niedoskonałości za pomocą odpowiednio dobranych strojów
  • Kolory odpowiednie na różne pory dnia.
  • Ryzyko gafy – jak ustrzec się przed popełnieniem błędów w doborze garderoby, najczęściej popełniane błędy, inne.
 3. Budowanie kontaktów i sztuka konwersacji – jak wzbudzić odpowiednie wrażenie
  • Mowa ciała – kiedy ruch świadczy o pewności siebie i profesjonalizmie (siadanie i wstawanie, sposób stania, chód)
  • Jak przedstawiać innych i siebie, jak się witać i żegnać, jak wzbudzić zaufanie na początku i końcu rozmowy?
  • Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy (właściwa gestykulacja, mimika, spojrzenie);
  • Small talk – co to takiego?
  • Wręczanie wizytówek i zaproszeń;
  • Wybór prezentów i sposób ich wręczania partnerom biznesowym
  • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej, inne.
 4. Sztuka zapraszania i podejmowania gości
  • Zasady obowiązujące podczas przygotowywania spotkań biznesowych,
  • Co oznaczają te wszystkie skróty na zaproszeniach?
  • Kogo powitać w pierwszej kolejności?
  • Wymogi etykiety przy organizowaniu przyjęć
  • Kiedy krzyżują się precedencje – czyli z partnerką/partnerem na biznesowym przyjęciu.
  • Etykieta stołu
  • Elementy komunikacji międzykulturowej – jakie standardy obowiązują w innych kręgach kulturowych
 5. Etykieta w podróży służbowej – w samochodzie, samolocie, pociągu, hotelu itp.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Karasińska-Kupis Agnieszka
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa