Szkolenia / Administracja publiczna, Menedżerskie, Osobiste

Etykieta z elementami protokołu dyplomatycznego na usługach urzędu

Administracja rządowa i samorządowa

Szkolenie jednodniowe dedykowane dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej.

Metody prowadzenia szkolenia:
Szkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem teorii doświadczalnego uczenia się osób dorosłych Dawida A. Kolba, pozwalającego zaangażować w istotny sposób wszystkich uczestników szkolenia w niezależnie od ich preferencji nauczania. Dzięki temu szkolenie będzie dynamiczne, prowadzone metodami aktywującymi samych uczestników z rozbudowanymi elementami treningu umiejętnościowego.
Podczas szkolenia zostaną użyte takie metody szkoleniowe jak: prezentacja trenerska, mini-wykład, dyskusja moderowana, opisy przypadków (case method), ćwiczenia w grupach zadaniowych, analiza nagrań wideo i zdjęć, arkusze i kwestionariusze ćwiczeń.

Cele szkolenia:

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami savoir-vivre obowiązujących w życiu codziennym i w pracy, a w szczególności:
• wprowadzenie do zasad protokołu dyplomatycznego i przełożenie go do pragmatyki firmy,
• pojęcia i zadania występujące w protokole dyplomatycznym,
• budowanie wizerunku urzędu, w tym dress code (typy strojów i zasady ich doboru),
• precedencja – zasady ustalania pierwszeństwa w Polsce (urzędy, uczelnie, organizacje),
• etykieta – zasady dobrego i umiejętnego zachowania w życiu codziennym i zawodowym,
• bilety wizytowe i zaproszenia – zasady stosowania zgodne z etykietą,
• telefoniczny savoir-vivre i jego stosowanie w pracy urzędu,
• mail wysyłany z urzędu jako korespondencja organizacyjna,
• organizacja przyjęć (typy przyjęć, rozsadzanie przy stole, dobór, sposób jedzenia, itp.),
• delegacje – wyjazdy i przyjmowanie delegacji – o czym pamiętać?
• czyhające gafy, czyli jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach?

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Protokół dyplomatyczny na usługach urzędu
• Źródła historyczne protokołu dyplomatycznego (wstęp – informacyjnie).
• Normy regulujące nasze postępowanie, ich miejsce w etykiecie.
• Wykorzystanie elementów protokołu dyplomatycznego w pracach urzędów.

MODUŁ 2: Kody strojów, budowanie wizerunku kompetentnego pracownika urzędu
• Pierwsze wrażenie, a budowanie własnego wizerunku i wizerunku urzędu.
• Charakterystyka ubiorów wg zasad dress code w pracy urzędu.
• Sytuacja wymagające korzystania ze strojów uroczystych i formalnych.

MODUŁ 3: Komunikacja niewerbalna i telefoniczna w etykiecie, mail
• Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w sytuacjach wymagających znajomości etykiety.
• Zasady komunikacji telefonicznej z uwzględnieniem zasad savoir-vivre.
• Zasady korespondencji służbowej – rozplanowania listów elektronicznych.

MODUŁ 4: Zasada pierwszeństwa i wymiana wizytówek
• Przedstawianie osób wg starszeństwa, płci czy stanowiska – tytuły służbowe i naukowe.
• Procedencja w Polsce: administracja rządowa i samorządowa, firmy, organizacje.
• Praktyka w posługiwaniu się wizytówkami w sytuacjach służbowych.

MODUŁ 5: Tytułowanie gości i formy zaproszeń
• Tytuły honorowe, naukowe i służbowe w sytuacjach codziennych i uroczystych.
• Zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych.
• Zasady redagowania i przesyłania zaproszeń na różne okazje – dobre praktyki.

MODUŁ 6: Etykieta stołu, zasady organizacji przyjęć
• Rodzaje poczęstunków wg protokołu dyplomatycznego.
• Organizacja poczęstunków (dobór miejsca, rodzaj serwisu, menu, diety, inne).
• Przygotowanie stołów do rozsadzania gości.

MODUŁ 7: Zasady organizacji wizyt delegacji
• Elementy i czynniki międzykulturowe brane pod uwagę przy organizacji wizyty.
• Program oficjalny i program roboczy – sposoby rozpisywania.
• Rozmowy formalne i nieformalne – o co warto zadbać, organizacja, sposoby rozsadzania.

Trener prowadzący: Wojciech Szymczak
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 17.10.2022 do 17.10.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: