Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Kodeksy etyczne

tworzenie i wdrażanie w ogranizacji

Zdobycie wiedzy o istocie, stosowaniu, wdrażaniu i rodzajach kodeksów etycznych.

Cele szkolenia:

 • zdobycie umiejętności budowania kodeksów etycznych
 • zdobycie wiedzy o wpływie rzetelnie zbudowanego kodeksu etycznego na kulturę organizacyjną i pracowników organizacji

Korzyści dla uczestników:

 • uczestnicy zdobywają wiedzę na temat istoty, podstawowych rodzajów oraz funkcji kodeksów etycznych
 • uczestnicy zdobywają umiejętność budowania rzetelnych i użytecznych kodeksów etycznych oraz ich oceny
 • uczestnicy w trakcie szkolenia zdobywają wiedzę na temat roli i wpływu przekonań, postaw i postępowania moralnego na kulturę organizacji oraz osiągane wyniki

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • Uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia i zależności
  • Wartość? norma? ocena etyczna jako podstawa systemów etycznych
 2. Problem kodyfikacji przekonań moralnych
  • Prawo, obyczaj, religia jako fundamenty etyki
  • Regulacje w świecie moralności: programy etyczne, certyfikacje, normy jakościowe
 3. Podstawowe wiadomości o kodeksach etycznych
  • Charakterystyka kodeksu etycznego (moralność kodeksowa, moralność bez kodeksu)
  • Rodzaje kodeksów etycznych
  • Dobry i zły kodeks etyczny ? praktyczne rozróżnienia
 4. Budowa kodeksu etycznego ? konieczne procedury
  • Omówienie pięciu etapów budowania kodeksu etycznego
  • Symulacja procesu tworzenia kodeksu
  • Budowanie kodeksu jako część programu etycznego wdrażanego w organizacji
 5. Metody badań społecznych wykorzystywane w budowaniu kodeksów etycznych
  • Metody i formy zbierania danych (pierwotne sondaże pośrednie i bezpośrednie; skale pomiaru i mierzenie postaw)
  • Metody redukcji i analizy danych
  • Prezentacja i ocena wyników badania
 6. Gdy kodeks nie działa…
  • Problem niekodyfikowalności dylematów etycznych
  • Scenariusze postępowania w przypadku nieprzestrzegania zapisów kodeksu etycznego
 7. Możliwe korzyści i zagrożenia płynące z przyjęcia kodeksu etycznego

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • studia przypadków,
Trener prowadzący: Iwanowski Szymon
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 2.12.2021 do 2.12.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: