Szkolenia / PR / media / komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna – Biuletyn firmowy

Podczas warsztatu zostanie „przepracowana” całość zadań i umiejętności koniecznych do pracy przy wydawaniu biuletynów firmowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Cele szkolenia:

Pozyskanie wiedzy i umiejętności o tym:

 • Co brać pod uwagę podejmując decyzję o wydawaniu biuletynu firmowego;
 • Jak zorganizować wydawanie i tworzenie takiego biuletynu (layout, redakcja, planowanie, makieta, funkcjonalności newslettera);
 • Czy praca w biuletynie firmowym jest to dziennikarstwo? – jak pozyskiwać i weryfikować tematy do artykułu;
 • Jak „sprzedać” temat, czyli podejście do tematu i dobór odpowiedniej ilustracji (rola zdjęć i grafiki); różnice między treściami w wydaniu papierowym a newsletterem;
 • Jak napisać, żeby przeczytali, czyli podniesienie umiejętności precyzyjnego pisania tekstów do biuletynu oraz newslettera.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • Podniesie swoje umiejętności w zakresie wydawania biuletynu firmowego, planowania kolejnych numerów i badania skuteczności jego działania;
 • Nabierze sprawności w pozyskiwaniu tekstów, pisania artykułów, dobierania zdjęć i ilustracji do kolejnych numerów;
 • Ukończy warsztat z gotowym zarysem projektu biuletynu firmowego

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

  1. Biuletyn firmowy – rodzaje, formy, zadania:
   • Wewnętrzny – Zewnętrzny;
   • Papierowy – Elektroniczny –Video;
   • Częstotliwość i objętość;
   • Stosunek treści do obrazu;
   • Zawartość – proporcje poruszanej tematyki;
   • Zadania biuletynu firmowego w strategii komunikacji wewnętrznej.
  2. Od czego zacząć?
   • Zdefiniowanie celu, któremu służy biuletyn – spójność strategiczna komunikacji organizacji (czy biuletyn może realizować kilka celów i czy można te cele zmieniać?);
   • Określenie grupy odbiorców – kim są potencjalni czytelnicy, jakie mają oczekiwania komunikacyjne, jaka jest ich gotowość do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu biuletynu (metody pozyskiwania informacji);
   • Określenie zasobów i narzędzi – budżet.
  3. Jak stworzyć biuletyn firmowy?
   • Krok 1 – zespół redakcyjny i zasady jego działania (kompetencje); pozyskiwanie współpracowników;
   • Krok 2 – koncepcja zawartości (tytuł, działy) i koncepcja graficzna (od czcionki i akapitów, poprzez kolor, zdjęcia po układ czyli layout); jak określić funkcjonalności newslettera?
   • Krok 3 – numer próbny (badanie fokusowe);
   • Krok 4 – numer pierwszy, drugi, trzeci…. – badanie popularności biuletynu i konkretnych działów (rubryk). Zasady wysyłki newslettera i badanie jego popularności.
  4. Jak efektywnie zorganizować pracę nad biuletynem?
  5. Terminy planowania numerów i zamawiania tekstów – liczba i wielkość potrzebnych tekstów, liczba i rodzaj zdjęć, ilustracji, wykresów;
  6. Praca z DTP i drukarnią – zasady planowania makiety: układ tekstu, rozmieszczenie zdjęć, ilustracji, wykresów.

Dzień drugi

  1. Na czym polega specyfika komunikacji pisemnej na tle innych form komunikowania się?
   • formułowanie wypowiedzi pisemnych w sposób gwarantujący zrozumienie;
   • rola tytułu;
   • kto, gdzie i dlaczego;
   • dbanie o czystość języka polskiego.
  2. Jakie są zasady tworzenia tekstów dziennikarskich do biuletynu firmowego? Jakie są różnice w pisaniu do wydania papierowego, a jakie do newslettera?
   • szukanie tematu i źródeł informacji;
   • przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły;
   • formuła piramidy;
   • budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie;
   • dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści komunikatu; czy podpis pod zdjęciem jest tekstem?
   • nabycie umiejętności skracania tekstów (liczba znaków);
   • układ graficzny;
   • zasady adiustacji.

Zadanie: uczestnicy w grupach opracowują zarys biuletynu – układ, treści, layout, funkcjonalności dla newslettera.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Nurkiewicz Magdalena
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 28.11.2019 do 29.11.2019 Warszawa

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: