Szkolenia / Administracja publiczna, PR / media / komunikacja wewnętrzna, Sprzedaż / obsługa klienta

Korespondencja e-mailowa w biznesie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w firmach. Korespondencja e-mailowa należy do najpopularniejszych form komunikacji biznesowej. Wydawałoby się, że napisanie e-maila nie nastręcza trudności, tymczasem ich forma nierzadko doprowadza do nieporozumień na płaszczyźnie komunikacyjnej oraz grzecznościowej. W trakcie szkolenia uczestnik dowiaduje się, jak napisać efektywny e-mail z zachowaniem zasad etykiety językowej.

Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności:
• pisania efektywnych e-maili zgodnych z zasadami grzeczności i poprawności językowej.
• pisania e-maili przejrzystych graficznie,
• weryfikacji tekstu zarówno pod względem językowym, graficznym, jak i jego odbioru.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
• wie, jak napisać efektywny e-mail zgodnie z zasadami korespondencji e-mailowej;
• umie dopasować tekst do jego odbiorcy;
• zna zasady grzeczności i poprawności językowej stosowanej w korespondencji e-mailowej;
• umie zweryfikować tekst tekstu zarówno pod względem językowym, graficznym, jak i jego odbioru.

Program szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. Klasyfikacja e-maili.
2. Zasady redagowania efektywnych e-maili.
3. Struktura efektywnych e-maili.
4. Podział treści.
5. Grzeczność w korespondencji e-mailowej, szczególnie zwroty grzecznościowe.
6. Poprawność w tekstach e-mailowych (w tym najczęstsze błędy).
7. Przejrzystość graficzna.

Trener prowadzący: dr Milena Hebal-Jezierska
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe w segregatorze
  • certyfikat
  • ciągłą przerwę kawową
  • lunch
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa