Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Sprzedaż / obsługa klienta

Negocjacje biznesowe

optymalne strategie i taktyki negocjacyjne

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności w obszarze negocjacji.  Praktyczna część odnosi się do bogatych doświadczeń trenera, materiałów case study i gotowych narzędzi.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z czynnikami decydującymi o efektywności negocjacji.
 • Wskazanie metod i technik postępowania w procesie negocjacji.
 • Ukazanie znaczenia umiejętności interpersonalnych, sposobów oddziaływania psychologicznego na partnera negocjacyjnego

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu pomoże:

 • Znacząco podnieść efektywność w osiąganiu celów negocjacji.
 • Poznać najbardziej skuteczne techniki i strategie negocjacyjne.
 • Nauczyć rozpoznawać i adekwatnie reagować na różne style zachowań partnerów w negocjacjach.
 • Nauczyć wyznaczać granicę obszarów negocjacyjnych i budować siłę w negocjacjach.
 • Poznać skuteczne techniki komunikacji, perswazji i wpływu w negocjacjach

Program szkolenia:

Rodzaje negocjatorów

 1. Wprowadzenie do tematu różnych rodzajów negocjatorów
 2. Wykonanie krótkiego kwestionariusza pozwalającego określić jakiego rodzaju jestem negocjatorem
 • Uczestnicy wypełniają krótkie kwestionariusze
 • Zaznaczają wyniki na wykresie
 • Trener robi prezentację dotyczącą poszczególnych rodzajów negocjatorów
 1. Wypracowanie zasad komunikowania się z różnymi rodzajami negocjatorów:

Uczestnicy w grupach odpowiadającym danym rodzajom negocjatorów wypracowują odpowiedzi na przygotowanie pytania.

 • Wspólne podsumowanie na forum
 1. Wskazanie na główną motywację w podejmowaniu decyzji u różnych rodzajów negocjatorów
 • Trener przedstawia główne obszary motywacji w kwestii podejmowania decyzji wśród negocjatorów
 • Wskazanie na różnicę w motywacji osobistej, a tej wynikającej z zajmowanego stanowiska
 1. Analiza jak skutecznie dotrzeć i do każdego rodzaju negocjatora – co zrobić, aby jeszcze efektywniej budować z nim relację
 • Wypracowanie argumentów i zachowań, które pozwalają porozumieć się i zbudować relację z każdym z negocjatorów
 • Wypracowanie sugestii rozwiązań trudnych dla nas relacji z innym negocjatorem

Negocjacje krok po kroku – cztery fazy negocjacyjne

 1. Fazy negocjacji wg Gavina Kennedy’ego
 • Prezentacja 4 faz negocjacji wg Gavina Kennedy w postaci filmu szkoleniowego
 • Omówienie kolejnych faz negocjacji
 • Przedstawienie do każdej z faz technik negocjacyjnych oraz gotowych, skutecznych pytań.
 1. Kontrtechniki
 • Wypracowanie przez uczestników pomysłów na kontr techniki
 • Podsumowanie i uzupełnienie przez trenera kontr technik
 • Krótkie scenki po każdej fazie negocjacji pozwalające na lepsze zrozumienie i przećwiczenie technik negocjacyjnych
 1. Quiz wiedzy negocjacyjnej

Quiz w formie krótkich opisów sytuacji, w których uczestnicy indywidualnie wybierają jedno z zaproponowanych rozwiązań.

 • Przeprowadzenie quizu
 • Omówienie wyników na forum celem przedstawienia i wyjaśnienia prawidłowych odpowiedzi

Trening umiejętności negocjacyjnych w oparciu o symulację nr 1

 • Symulacja negocjacyjna na poziomie podstawowym realizowana w parach z obserwatorem w oparciu o streszczenia ogólne i poufne.
 • Praca indywidualna w oparciu o model Zwycięstwo – Nauka – Zmiana
 • Dyskusja z grupą i praca z flipchartem

Dochodzenie do porozumienia

Film szkoleniowy, praca indywidualna, praca w grupach, wnioski spisywane na flipchart.

 • Krótkie ćwiczenie wprowadzające do tematu budowania porozumienia
 • Film szkoleniowy pokazujący zasady dochodzenia do porozumienia
 • Wypracowanie listy zachowań, dzięki którym możemy komunikować się bez oporu z klientami, dostawcami i współpracownikami

 

Pięć umiejętności dochodzenia do porozumienia :

Umiejętność pokonywania oporu drugiej strony i dochodzenia do porozumienia.

 

Trening umiejętności negocjacyjnych w oparciu o rzeczywiste przypadki z pracy uczestników

 • Symulacja negocjacyjna realizowana w zespołach 2 osobowych z obserwatorem w oparciu o streszczenia przypadków związanych z bieżącymi, negocjowalnymi sytuacjami uczestników.
 • Praca indywidualna w oparciu o kartę Zwycięstwo-Nauka-Zmiana
 • Dyskusja z grupą i praca z flipchartem
Trener prowadzący: Kinga Baj
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 20.5.2020 do 21.5.2020 Warszawa
od 17.9.2020 do 18.9.2020 Warszawa

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: