Szkolenia / Administracja publiczna, BHP, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Praca zdalna – wymogi prawne i bhp

nowe wyzwanie dla firm

Program szkolenia:

1) Umowa o pracę
– obowiązki pracodawcy
– zadania i obowiązki pracownika
– praca zdalna czy też telepraca?
– czy praca zdalna jest możliwa dla każdego stanowiska i dla każdego pracownika?

2) Praca zdalna
– praca zdalna konieczność z uwagi na covid-19, czy też nowa forma wykonywania pracy w przyszłości?
– polecenie czy porozumienie w zakresie pracy zdalnej?
– regulamin lub zarządzenie firmy w zakresie wykonywania pracy zdalnej – wymóg czy możliwość?
– zasady obiegów dokumentacji i rozliczanie pracowników z wykonanej pracy
– podpisy własnoręczne czy też podpisy elektroniczne?
– praca zdalna gdziekolwiek chce pracownik, czy też należy wprowadzić jakieś ustalenia?
– jak realizować możliwość wezwania pracownika do firmy?

3) Tajemnica służbowa i publiczna przy pracy zdalnej
– zagrożenia dla pracodawcy nieprzestrzegania tajemnic służbowych
– RODO, a praca zdalna
– ograniczenia prawne przy dostępnie do różnych danych i systemów z zakresu tajemnic publicznych,
– zagrożenia z zakresu włamań do systemów i szantażów w zakresie ujawnienia danych
– konsekwencje nieprzestrzegania tajemnic

4) Sprzęt i wyposażenie przy pracy zdalnej
– sprzęt dostarczany przez pracodawcę
– wykorzystywanie własnego wyposażenia do pracy zdalnej
– komputer, drukarka, materiały do wydruków, co jeszcze może być potrzebne?
– techniczne wymogi bezpieczeństwa różnych systemów podczas pracy zdalnej
– ekwiwalenty i inne rozliczenia

5) Czas pracy
– prowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracy zdalnej
– dyżury podczas pracy zdalnej
– uwarunkowania dotyczące nadgodzin
– wyjścia prywatne,
– urlopy i inne nieobecności

6) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
– odpowiedzialność pracodawcy za bhp przy pracy zdalnej,
– wypadki w pracy

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 19.11.2021 do 19.11.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

600,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: