Szkolenia / Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Pracownicze Programy Kapitałowe PPK

Omówienie ustawy PPK w zakresie praw i obowiązków działu kadr w zakresie planowania, wdrażania i obsługi programu. Wskazywane będą punkty istotnie wpływające na funkcjonowanie działu kadr w zakresie ochrony danych osobowych, naliczania składek uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców. Uczestnicy będą informowani o konsekwencjach rezygnacji z PPK oraz odpowiedzialności wykroczeniowej w przypadku popełnienia nieprawidłowości. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Cele szkolenia:

Omówienie ustawy PPK w zakresie praw i obowiązków działu kadr w zakresie planowania, wdrażania i obsługi programu. Wskazywane będą punkty istotnie wpływające na funkcjonowanie działu kadr w zakresie ochrony danych osobowych, naliczania składek uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców. Uczestnicy będą informowani o konsekwencjach rezygnacji z PPK oraz odpowiedzialności wykroczeniowej w przypadku popełnienia nieprawidłowości. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program szkolenia:

1. Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK
• Terminy, zasady obliczania wielkości zatrudnienia
• Portal PPK – zasady funkcjonowania
• Zakres obowiązywania PPK
• czynności wymagane przy wprowadzaniu PPK dla organów publicznych
• realizowanie PPK w trakcie trwania coronowirusa
• zmiany w ustawie z związku z Covid-19

2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych uregulowań
• Pracodawcy wchodzący w zakres PPK
• Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich
• Czy osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą dobrowolnie wejść w PPK?
• Zasada automatycznego podlegania PKK
• Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
• Okresy składania oświadczeń

3. Zasady stosowania PPK
• Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę
• Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia
• Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
• Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości
• Wyliczanie roczne pobranych składek
• Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
• Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego

4. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
• Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji
• Wzór oświadczenia pracownika
• Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka
• Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
• Przykładowe wyliczenia emerytur

5. Przepisy karne jakim może podlegać firma

6. Harmonogramy wdrożenia PPK w organizacji

7. PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników – różnice, dyskusja
• Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę
• Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników
• Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę
• Funkcjonowanie wypłat z PPE
• Skutki podatkowe rozliczania PPE

Metody szkoleniowe:

  • on line
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 10.12.2021 do 10.12.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

200,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: