Szkolenia / BHP, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Prawo Pracy 2021

najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

SZKOLENIE ON LINE

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiązywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Cele szkolenia:

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiązywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Dla kogo?

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące Prawa Pracy w 2021 roku.

Program szkolenia:

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
• Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
• Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
• Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
• Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego

2. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe – z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r
• Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
• Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
• Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
• Pytania zakazane w procesie rekrutacji
• Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
• zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
• Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
• RODO a ZFŚS

3. Czas pracy w 2021 roku – wybrane zagadnienia
• Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
• Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
• Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
• Rozliczanie kwarantanny, izloacji i innych okresów pozostawania bez świadczenia pracy
• Ewidencja czasu pracy
• Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy – COVID-19

4. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa
• Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
• Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
• Wypowiedzenie umowy
• Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
• Porozumienie zmieniające
• Wypowiedzenie zmieniające
• Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
• Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.

5. Zmiany w zakresie dokumnetacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
• rachunek bankowy
• przechowywanie dokumnetacji w wersji papierowej i elektronicznej
• niszczenie dokumnetacji pracowniczej
• tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji]
• digitalizacja akt osobowych

6. Zmiany w Kodeksie Pracy od 07.09.2019 r.
• mobbing i dyskryminacja
• wydawanie świadectw pracy

7. Praca zdalna
• zakres wykonywania pracy zdalnej,
• rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
• tajemnice służbowe, publiczne
• mienie powierzone

Metody szkoleniowe:

  • SZKOLENIE ON LINE
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 23.4.2021 do 23.4.2021 ON LINE
od 16.7.2021 do 16.7.2021 ON LINE
od 15.10.2021 do 15.10.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe w segregatorze
  • certyfikat
  • ciągłą przerwę kawową
  • lunch
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: