Szkolenia / Menedżerskie, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Rekrutacja i selekcja pracowników

Metody, techniki, narzędzia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności uczestników w zakresie przeprowadzania rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy ze szczególnym naciskiem na końcowe fazy rekrutacji. W trakcie szkolenia Uczestnicy rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie:

 • zasad planowania i przygotowywania procesu rekrutacyjnego
 • metod selekcji cv i listów motywacyjnych kandydatów
 • technik oceny kandydatów
 • przeprowadzania wywiadów selekcyjnych – rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o kompetencje
 • technik oceny procesu rekrutacji

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do procesu rekrutacji
  • Zastosowanie opisu stanowiska w procesie selekcji, czyli identyfikowanie kluczowych wymagań;
  • Opis stanowiska w oparciu o kluczowe kompetencje;
  • Tworzenie profilów wymagań do konkretnych stanowisk pracy – ćwiczenia;
  • organizacja przebiegu rekrutacji i selekcji.
 2. Tworzenie kampanii rekrutacyjnej:
  • dobór narzędzi i kanałów rekrutacyjnych (na realnych przykładach);
  • przygotowywanie kampanii rekrutacyjnej dla wybranego stanowiska;
  • Projektowanie skutecznego ogłoszenia, określenie najtrafniejszych kanałów pozyskiwania kandydatów, w tym omówienie najnowszych kanałów – social media.
 3. Wybieranie odpowiednich kandydatów (wstępna selekcja):
  • Selekcja cv i listów motywacyjnych (na realnych przykładach);
  • Preselekcja kandydatów;
  • Wywiad telefoniczny.
 4. Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej:
  • Tworzenie właściwej atmosfery;
  • Nastawienie;
  • Prezentacja firmy i określenie zadań;
  • Przebieg modelowego wywiadu (praca z kamera);
  • Umiejętność aktywnego słuchania w trakcie wywiadu selekcyjnego – ćwiczenia;
  • Umiejętność zadawania pytań – scenki.
 5. Typy pytań:
  • Podstawowe typy pytań;
  • Pytania kompetencyjne;
  • Pytania, których należy unikać;
  • Pytania kandydatów;
  • Błędy oceny, na jakie jest narażona osoba prowadząca wywiad;
  • Prowadzenie notatek podczas rozmowy;
  • Wstępna ocena kandydata – interpretacja informacji uzyskanych w trakcie wywiadu – siatka komptencji;
  • Macierz decyzji selekcyjnych;
  • Ćwiczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (scenki, praca z kamerą) – analiza mocnych i słabych stron w rozmowie rekrutacyjnej
 6. Zakończenie procesu rekrutacji
  • Udzielanie feedback”u;
  • Badanie referencji.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Wiernicka-Bełz Beata
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 3.10.2022 do 4.10.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: