Szkolenia / BHP, Kadry i płace, Prawo

SIP Społeczny Inspektor Pracy 2023

Program szkolenia:

1. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
• ustawowy cel działania SIP
• struktura organizacyjna SIP w zakładzie pracy

2.Zadania SIP
• uprawnienia SIP-owców
• zasady wyboru
• rola związku zawodowego w zakresie wyboru SIP-owców
• odwołanie SIP-owca z jego funkcji
• szczególna ochrona stosunku pracy SIP-owca

3.Wykonanie funkcji SIP

4.W jakich sytuacjach SIP-owiec może wstrzymać pracę zakładu pracy?

5.Czas pracy i wynagrodzenie SIP –owców

6.Na jakich zasadach SIP może współpracować z Państwową Inspekcją Pracy?

7.Jakie są sankcje za utrudnianie działalności SIP w zakładzie pracy?

8.Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP:
• uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
• rola związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
• współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy

9.Działania, które może podejmować związek zawodowy w indywidualnych sprawach pracowniczych:
• konsultacja związkowa przy zwolnieniach pracowników
• udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej
• uzgadnianie z pracodawcą planów urlopowych lub rezygnacja z tego uprawnienia

10.Zasady reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych:
• zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych
• porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych zawierane w trudnej sytuacji zakładu pracy

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 19.12.2023 do 19.12.2023 ON LINE

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: