Szkolenia / Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Tworzenie systemów wynagradzania

Praca warsztatowa w obszarze tworzenia i wdrożenia systemów wynagrodzeń w organizacji poprzez przygotowanie uczestników do procesu planowania, organizowania, wdrażania systemu wynagrodzeń lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie.
Wspólne zdefiniowanie elementów składowych skutecznego systemu motywacyjnego, zdefiniowanie korzyści, zaplanowanie, jak wdrożyć, jak zaangażować organizację w proces, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wdrażania.

Korzyści dla uczestników:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
• zasad tworzenia skutecznych systemów wynagrodzeń
• technik i zasad wartościowanie stanowisk pracy
• zasad i technik budowania profesjonalnych opisów stanowisk pracy
• zasad tworzenia siatek płac
• zasad budowa systemów płac zasadniczych i całkowitych

Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• tworzenia opisów stanowisk w organizacji
• doboru techniki wartościowania pracy do organizacji
• tworzenia założeń do budowy systemów płac zasadniczych na potrzeby formułowania oczekiwań organizacji
• tworzenia założeń do budowy systemów płac całkowitych na potrzeby formułowania oczekiwań organizacji
• definiowania założeń strategii wynagrodzeń zgodną ze strategią organizacji

Program szkolenia:

Systemy wynagrodzeń: struktura i aktualne tendencje
• Teorie motywacji w praktyce wynagradzania.
• Struktura, składniki i funkcje współczesnych systemów wynagradzania.
• Zasady wynagradzania pracowników.
• Elementy składowe projektowania systemów wynagrodzeń w organizacji – modelowe przykłady i analiza studium przypadku
• Elementy systemu wynagrodzeń – wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe
• Założenia i wytyczne do wyznaczanie zgodnego ze strategią organizacji trendu polityki płac
• Zasady tworzenie skutecznych i efektywnych systemów wynagrodzeń w perspektywie organizacji, zespołów i indywidualnego pracownika
• Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń
• Kierunki zmian w systemach wynagradzania personelu – aktualne trendy

Zasady wynagrodzeń zasadniczych czyli koncepcje wartościowania stanowisk pracy
• Wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych
• Metody wartościowania pracy
• Przygotowanie organizacji i pracowników do projektu oraz efekty wdrożenia wartościowania stanowisk pracy
• Wybór optymalnej metody dla potrzeb organizacji
• Zasady konstruowania tabel płacowych– tradycyjne czy elastyczne
• Najlepsze praktyki w zakresie budowania i zarządzania płacami zasadniczymi
• Analiza rynku wynagrodzeń – metodyka przeglądów płacowych

Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk
• Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji
• Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy
• Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy

Zarządzanie wynagrodzeniem zmiennym i zasady budowania efektywnego systemu premiowego dla różnych grup odbiorców
• Zasady tworzenie funduszy premiowych stosowane w organizacjach
• Struktura i specyfika wynagrodzeń zmiennych kadry menagerskiej
o elementy składowe systemów premiowych dla kadry menagerskiej
• Systemy premiowania – rola i strategia w działach handlowych
o stosowane skuteczne i efektywne rozwiązania w organizacjach
• Systemy wynagrodzeń w produkcji i służbach technicznych
• Główne składniki wynagrodzeń dla obszaru „back office”
• Najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów premiowych w organizacjach

System benefitów – element składowy systemów wynagrodzeń pakietowych
• Indywidualne formy wynagrodzeń
• Rodzaje i zasady wynagrodzeń dodatkowych
• Zalety i wady świadczeń dodatkowych
• Struktura i zasada wynagrodzeń kafeteryjnych

Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji
• Wdrożenie nowego systemy wynagradzania – zasady zarządzania projektem wdrozeniowym
• Waloryzacja wynagrodzeń – zasady, metody, stosowane „dobre praktyki” w organizacjach
• Metody analizy systemów wynagrodzeń
• Kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń

Trener prowadzący: Wiernicka-Bełz Beata
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 29.8.2022 do 30.8.2022 ON LINE
od 3.11.2022 do 4.11.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: