Szkolenia / Administracja publiczna, Biznesowe specjalistyczne, Menedżerskie, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PORÓWNANIE METODYK

Przegląd metodyk z zakresu zarządzania projektami. Przedstawione zostaną dobre praktyki z zakresu zarządzania projektami oraz metody optymalizacji i zwiększenia szansy powodzenia projektów inwestycyjnych, wdrożeniowych
i badawczo-rozwojowych.

Szkolenie adresowane jest do kadry managerskiej i naukowo-badawczej chcącej zwiększyć wiedzę z zakresu metodyk możliwych do wykorzystania do prowadzonych projektów.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe metody zarządzania projektami według różnych metodyk – m.in. Agile, PMI, Prince2. Poruszone zostaną kwestie analizy finansowej projektów, wybór metodyki prowadzenia projektu, przykłady kategoryzacji projektów i tworzenia portfela projektów.

Korzyści dla uczestników:

Efektem prowadzonego szkolenia ma być poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach naukowo-badawczych.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia wprowadzające
a. Czym są projekty
b. Historia zarządzania projektami

2. Cechy wspólne metodyk projektowych
a. Zarządzanie
b. Klienci
c. Harmonogram
d. Budżet
e. Efekt

3. Metody prowadzenia projektów
a. Waterfall
b. Agile
c. Scrum
d. PMI/PMBOK
e. CPM
f. Kanban
g. XP
h. Lean
i. Six Sigma
j. PRINCE2

Trener prowadzący: dr Mateusz Laska
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE