Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Menedżerskie, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie przez cele i KPI

Jak stawiać cele i mierzyć efektywność działań?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla. W szeregu miniwykładów wspomaganych ćwiczeniami i pracami warsztatowymi, uczestnicy poznają zagadnienia związane z metodą Management by Objectives oraz technikami wyznaczania i egzekwowania KPI

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia Zarządzanie Przez Cele jest przygotowanie uczestników do kompleksowego wykorzystania tej koncepcji zarządzania w swoich organizacjach

 • nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie metody zarządzania przez cele
 • zdobycie wiedzy i umiejętności formułowania KPI i następnie egzekwowania ich wykonania
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów w zakresie ustalania celów i monitorowania ich realizacji

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • zapozna się z metodą zarządzania przez cele
 • będzie potrafił definiować kluczowe wskaźniki wydajności na różnych stanowiskach pracy
 • będzie potrafił prowadzić rozmowy przygotowujące podwładnych do określenia celów oraz rozmowy mobilizujące do ich realizacji

Program szkolenia:

Wspólna wizja, czym jest koncepcja zarządzania przez cele

 • Strategia zarządzania organizacją i jej źródła
 • Model biznesowy i jego wpływ na cele
 • Modele tworzenia biznesu

Model zarządzania przez cele

 • Cel – jego identyfikacja i opisanie
 • Droga do celu – plan działania
 • Środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan
 • Punkty pomiaru – wskaźniki
 • Systemowa korekta planów – zarządzanie,
 • Priorytetyzacja celów

Rola managera w koncepcji zarządzania przez cele

 • Kwalifikacje, doświadczenie, motywacja menedżera
 • Świadome postawy i zachowania menedżera
 • Zasady skutecznego delegowania
 • Kultura organizacyjna i postawy zespołu
 • Komunikacja oraz styl relacji w zespole

Pracownicy w koncepcji zarządzania przez cele

 • Kwalifikacje, doświadczenie, motywacja pracowników
 • Poziom autonomii pracowników a zdolność do realizacji celów
 • Zachowania zespołowe
 • Rola przywództwa i autorytetu
 • Konflikty w zespole na tle realizacji celów i metody ich rozwiązywania

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

 • Czym jest KPI i co oznacza słowo „kluczowe”
 • Budowanie wskaźników a model efektywności stanowiska/działu
 • Dashboard managera
 • Prowadzenie rozmów, których celem jest przekazanie KPI do wykonania
 • Rozmowy monitorujące i motywujące do zwiększania KPI

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: dr inż. Pietras Paweł
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 16.3.2020 do 17.3.2020 Warszawa
od 15.6.2020 do 16.6.2020 Warszawa
od 14.9.2020 do 15.9.2020 Warszawa
od 16.11.2020 do 17.11.2020 Warszawa

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: