Szkolenia / Menedżerskie, Sprzedaż / obsługa klienta

Zarządzanie relacjami z klientami

Coraz więcej organizacji jako jeden z celów swoich działań stawia rosnącą satysfakcję ze współpracy oraz wzrost lojalności Klientów wobec ich firmy/produktu/usługi. Istotnym elementem w ich osiąganiu są relacje jakie pracownicy firmy nawiązują i rozwijają w kontaktach z klientami. Szczególnie – klientami kluczowymi. Często to właśnie od jakości tych kontaktów zależy ostateczny sukces prowadzonych działań. Zarządzanie relacjami to strategia z której nie może zrezygnować żaden podmiot pragnący osiągać biznesowe korzyści. A na ich budowanie wpływa szereg elementów, które zaprezentujemy podczas tego szkolenia.

Cele szkolenia:

 • prezentacja możliwości i zasad budowania długotrwałych relacji i współpracy z Klientami
 • poszerzenie wiedzy o zasadach zarządzania relacjami z Klientami
 • poprawienie kompetencji w komunikacji z Klientami
 • wskazanie metod radzenia sobie z najtrudniejszymi Klientami

Korzyści dla uczestników:

 • zdobędą (lub ugruntują) wiedzę o działaniach zorientowanych na poprawianie satysfakcji Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem jakości komunikacji

Program szkolenia:

  1. Podstawowe reguły i zasady profesjonalnej obsługi Klienta
   • Dlaczego warto budować trwałe relacje z Klientem
   • Rola, sposoby odkrywania oraz znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań Klientów.
  2. Nasze ciało, głos, gesty itp oraz ich rola  w budowaniu pozytywnych relacji
   • Komunikacja niewerbalna (znaczenie wyglądu, postawy ciała, stroju, sposobu zachowania, kontaktu wzrokowego, mowy ciała bycia) i jej rola w odbiorze przekazywanych komunikatów
   • Komunikacja werbalna – znaczenie barwy i natężenie głosu, dykcja, sposób intonowania wypowiedzi, dobór słów
   • Niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.
   • Ćwiczenia praktyczne
  3. Nawiązywanie kontaktu z Klientem
   • Znaczenie pierwszego wrażenia
   • Strategie otwarcia rozmowy i przełamania lodów
   • Nawiązanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
   • Reputacja jest ważna – spójność wizerunku pracownika i reprezentowanej przez niego organizacji
   • Ćwiczenia praktyczne
  4. Różne typy Klientów – jak sobie z nimi radzić?
   • Typów osobowościowe Klientów – jak je rozpoznać?
   • Jak zdiagnozować własny typ osobowości?
   • Samopostrzeganie i ocena w zależności od typu osobowości
   • Świadomość własnych silnych stron i ograniczeń wynikających z typu osobowości
   • Cele, diagnoza, dostrojenie do rozmówcy, wpływ nastawienia
   • Efektywne wywieranie wpływu na osoby o różnych typach osobowości
   • Ćwiczenia praktyczne
  5. Zaspokajanie psychologicznych potrzeb Klienta
   • Jak sprawić by Klient poczuł się ważny?
   • Jak wpływać na pozytywne emocje Klienta?
   • Dlaczego warto budować dobre relacje z Klientem?
   • Aspekty etyczne – co wypada w kontakcie z Klientem (prezenty, spotkania z Klientami, czy z Klientem można się zaprzyjaźnić i jak to wpływa na relacje biznesowe?)
  6. Jak prowadzić rozmowę z Klientem?
   • Słuchanie jako dobry fundament dobrej komunikacji z Klientem
   • Techniki tworzenia pozytywnej atmosfery dialogu
   • Siła pytań w budowaniu relacji z Klientem.
   • Jak pytaniami zaangażować Klientów we współpracę?
   • Pytanie Klienta jako sposób na jego otwarcie, zaskarbienie sobie sympatii oraz dotarcie do jego problemu.
   • Pytania do Klienta: typy i sytuacje ich użycia (jakie pytania budują zaufanie Klientów – stworzenie mini-katalogu dobrych pytań)
   • Prawidłowe formułowanie i zadawanie poszczególnych typów pytań
   • Inne narzędzia ułatwiające efektywną komunikację z Klientem
   • Ćwiczenia praktyczne
  7. Jak sobie radzić z trudnymi Klientami?
   • Trudny Klient, czy trudna sytuacja?
   • Kto może stać się „trudnym Klientem” i dlaczego?
   • Przyczyny niezadowolenia Klientów
   • Reagowanie na emocje i zażalenia, radzenie sobie z obiekcjami i sprzeciwem, manipulacją i krytyką
   • Jak współpracować z Klientem z pozycji lidera rynkowego?
   • Ćwiczenia praktyczne
  8. Pokonywanie barier komunikacyjnych i sytuacji konfliktowych oraz skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w relacjach z Klientami
   • Czym jest konflikt?
   • Dlaczego i w jakich sytuacjach rodzą się konflikty?
   • Czy można przewidzieć powstanie konfliktu i jak się do tego przygotować?
   • Rozpoznawanie emocji – własnych i Klienta, możliwości ich kontrolowania i wpływania na ich zmianę
   • Co robić w sytuacji konfliktowej – postawy, możliwe reakcje, niwelowanie konfliktu, przekucie konfliktu na sukces
   • Czym jest postawa asertywna, w jakich sytuacjach warto ją wykorzystać i jak to zrobić?
   • Ćwiczenia praktyczne
  9. Dlaczego firma traci Klientów, kiedy i jak można temu zapobiegać?

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Karasińska-Kupis Agnieszka
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa