Szkolenia / Menedżerskie, Osobiste, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie zespołem

Warsztat umiejętności menedżerskich

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności kierowania zespołem pracowników, prowadzenia otwartej, opartej na szacunku i współpracy komunikacji w zespole, przekazywania trudnych informacji i niepopularnych decyzji, kierowania pracą zorientowaną na realizację celów biznesowych. Praktyczna część odnosi się do bogatych doświadczeń trenera, materiałów case study i gotowych narzędzi.

Cele szkolenia:

 • Podniesienie kompetencji managerskich
 • Podniesienie kompetencji w budowaniu satysfakcjonujących relacji z członkami zespołu
 • Zgłębienie wiedzy na temat psychologii funkcjonowania zespołu/grupy
 • Poszerzenie świadomości dot. własnych relacji z zespołem, a stylem zarządzania.
 • Podniesienie kompetencji udzielania informacji zwrotnej, pozytywnej i negatywnej
 • Podniesienie kompetencji udzielania pochwał podległym pracownikom

Korzyści dla uczestników:

 • Kształtowanie autorytetu lidera zespołu
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników
 • Podniesienie efektywności pracy i skuteczności zespołu
 • Tworzenie kultury organizacyjnej dbającej o rozwój pracowników
 • Kreowanie standardów pracy kierowników i managerów
 • Reagowania na trudne sytuacje i konflikty
 • Znajomość stylów kierowania zespołem
 • Tworzenie partnerskich relacji w zespole

Program szkolenia:

 

Ocena pracowników

 1. Przygotowanie do rozmowy oceniającej
 • przygotowanie pracowników do rozmowy oceniającej
 • zebranie potrzebnych informacji i argumentów (co powinno się wiedzieć nim przystąpi się do rozmowy)
 • przygotowanie odpowiedniego miejsca do rozmowy oceniającej
 1. Struktura rozmowy oceniającej
 • propozycja scenariusza rozmowy oceniającej (burza mózgów)
 • dobór sposobu prowadzenia rozmowy w zależności od doświadczenia i nastawienia pracownika (style komunikacyjne, narzędzia skutecznej komunikacji)
 • samoocena – kiedy i w jaki sposób z niej korzystać?

Uczestnicy na podstawie przygotowanych materiałów przygotowują plan przeprowadzenia realnej rozmowy odn. oceny pracownika.

 1. MODEL ORKA
 • Warunki prowadzenia właściwej rozmowy motywującej
 • Pytania, które warto zadać na każdym etapie użycia modelu ORKA

Uczestnicy w grupach 3 – osobowych korzystając ze swoich doświadczeń i obserwacji grają w grę korzystając z Modelu ORKA.

 

Udzielanie motywacyjnej informacji zwrotnej

 1. Feedback. Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy, jako narzędzie menedżera
 • Model Pendeltona – model prowadzenia informacji zwrotnej

Uczestnicy zapoznanie z modelem udzielania informacji zwrotnej, ćwiczą rozmowę z obserwatorem. Otrzymują feedback od grupy i obserwatora.

Uczestnicy ćwicząc Model Pendeltona, realizują plan udzielania informacji zwrotnej zgodnej z modelem.

 

Mocna pytania

 1. Mocne i słabe pytania.

Praca grupowa, uczestnicy w roli pionków, stawiając wg nich właściwe pytania przemieszczają się po planszy. Dobre pytanie jest punktowane. Wygrywa drużyna z największą ilością poprawnie zbudowanych pytań.

 1. Wskaźniki mocnych i słabych pytań.

W grupach 3-osobowych, bazując na doświadczeniach z gry, uczestnicy wypisują wszystkie wskaźniki dla pytań mocnych i słabych. Zapisują na flipcharcie uniwersalną „ściągawkę” gotową do użycia podczas rozmowy oceniającej.

Gra grupowa – ujawniająca obszary zasobne i  deficyty w obszarze właściwego stawiania pytań.

 

Mission impossible” – gra menedżerska

 1. Poczuj się liderem – gra menedżerska na otwarcie szkolenia 

Dynamiczna gra menedżerska pokazująca, jak ważna w zespole jest rola lidera i odpowiednie dobranie stylu przewodzenia do danej sytuacji. Ćwiczenie pokazuje wpływ lidera na efektywność zespołu i zdolność realizacji celu.

 1. Istota przywództwa Omówienie tematów: – cechy dobrego lidera – lider a menedżer – zadania lidera zespołu Uczestnicy najpierw opracowują listę własnych pomysłów, następnie jest ona uzupełniana poprzez prezentację trenera, po czym następuje finalna dyskusja – omówienie najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych pomysłów i informacji.

 

Mapa ról i stylów zarządzania

 1. Style i role przywódcy Kwestionariusz, który pozwala ocenić liderów w poniższych obszarach: Zdolność do przyjmowania określonych ról
 2. Styl kierowania podwładnymi i organizacją

Kontynuacja testu „Mapa stylów i ról zarządzania” – ćwiczenie rozwijające umiejętność doboru menedżerów o różnych stylach przewodzenia do rożnych typów zadań menedżerskich.

 1. Problemy i wyzwania w pracy lidera Uczestnicy analizują studia przypadków najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się liderzy w firmach komercyjnych. Opracowują listę rozwiązań przedstawionych problemów.
 2. Exposé lidera

Jedną z najważniejszych umiejętności lidera jest umiejętność wygłaszania expose. Uczestnicy będą uczyć się wykorzystywać to narzędzie w praktyce by komunikować na co zwracają uwagę, za co będą nagradzać, co jest dla nich najważniejsze, czego nie będą tolerować.

 1. Uszy von Thuna
 • W komunikacji „poczwórnej tuby” i „poczwórnego ucha” jakiekolwiek komunikaty nadawane i odczytywane mogą być w czterech płaszczyznach. Uczestnicy uczą się właściwego wykorzystania narzędzi i modeli komunikacyjnych niezbędnych do pełnienia funkcji lidera.
 1. Kasyno – gra menedżerska
 • Przywódca jako twórca wybitnych zespołów. Gra Kasyno pozwala przećwiczyć kluczową umiejętność wyróżniająca: zdolność superszybkiego rozwiązywania problemów, które wykraczają poza przyjęty schemat, są nietypowe i zaskakujące.
 • Po grze analiza zadań lidera chcącego stworzyć wybitnie efektywny zespół

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Kinga Baj
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 29.8.2022 do 30.8.2022 ON LINE
od 7.11.2022 do 8.11.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: