Szkolenia / Menedżerskie, Osobiste, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie zespołem w czasie quiet quitting i great resignation

Warsztat umiejętności menedżerskich

Warsztat pozwalający określić swoje predyspozycje i wyzwania komunikacyjne, rozpoznać swój styl kierowania i dopasować go do pracowników, zbudować kulturę zespołu w oparciu o wspólne wartości, wyznaczać cele pracownikom i motywować do ich realizacji, prowadzić rozmowy rozwojowe i przekazywać konstruktywną informację zwrotną, przeciwdziałać procesom „wielkiej rezygnacji” i „cichego odchodzenia”.

Cele szkolenia:

• pobudzenie do refleksji związanych z pełnieniem roli menedżerskiej
• przyjrzenie się zjawiskom „wielkiej rezygnacji” i „cichemu odchodzeniu” w Polsce i na świecie
• określenie swojego stylu zarządzania i zasad/atmosfery panującej w zespole
• zrozumienie relacji międzyludzkich w procesie zarządzania
• określenie wyzwań stojących przed zespołem

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

• określić swoje predyspozycje i wyzwania komunikacyjne
• rozpoznać swój styl kierowania i dopasować go do pracowników
• budować kulturę zespołu w oparciu o wspólne wartości
• wyznaczać cele pracownikom i motywować do ich realizacji
• prowadzić rozmowy rozwojowe i przekazywać konstruktywną informację zwrotną
• przeciwdziałać procesom „wielkiej rezygnacji” i „cichego odchodzenia”.

Program szkolenia:

I. Zjawiska globalne i lokalne wpływające na biznes i zarządzanie zespołem
1) „Great resignation”, czy grozi nam w Polsce?
2) „Quiet quitting” – nowa filozofia życia, czy zagrożenie dla pracodawców?
3) Nastawienie, zaangażowanie, motywacja – co wpływa na efektywność pracownika.
4) Wyzwania współczesnego menedżera – zarządzanie wiekiem, różnorodnością, praca hybrydowa, zespoły rozproszone i wiele innych.

II. Kierowanie zespołem – rola menedżera
1) Style kierowania. Autoanaliza własnego stylu kierowania
2) Ja w roli menedżera – zasoby, przekonania, wartości i cele.
3) Role menedżera – mentor, coach, facylitator, psycholog. Czy to naprawdę o to chodzi?
4) Teoria kierowania sytuacyjnego.

III. Kiedy grupa staje się zespołem?
1) Czym jest a czy nie jest zespół. Narzędzia tworzenia zespołu. Badania Hawthorne.
2) Wartości i zasady funkcjonowania zespołu.
3) Cechy efektywnego zespołu.
4) Fazy rozwoju zespołu.

IV. Psychologia rozumienia siebie
1) Preferencje psychologiczne i ich wpływ na zachowania. Kwestionariusz określający swój typ osobowości.
2) Percepcja – czym jest percepcja i dlaczego jest tak istotna w procesie komunikacji. Analiza swojej osobowości poprzez odkrycie wewnętrznej drabiny percepcji.
3) Charakterystyka poszczególnych typów osobowości – Od Hipokratesa do Junga – cztery temperamenty i cztery typy osobowości.

V. Budowanie relacji z osobami o różnych typach osobowości
1) Jak się komunikujemy? Umiejętność menedżera przekonywania do swojego zdania.
2) Różnice i podobieństwa a podnoszenie jakości relacji interpersonalnych.
3) Budowanie zespołu z wykorzystaniem wiedzy o typach osobowości.

VI. Określanie celów i ich realizacja
1) Proces ustalania celów w oparciu o wykorzystanie 4 podstawowych typów osobowości – metodologia ustalania celów SMART i G-WAVE. Diagnoza własnych barier i ograniczeń.
2) Odkryj swoje cele – wartości, wizje i cele. Rola wartości w życiu człowieka i firmy.
3) Ustalanie priorytetów dla swoich potrzeb.

VII. Sztuka motywacji
1) Analiza własnej motywacji w kontekście typu osobowości.
2) Zacznij od siebie. Jak motywować samego siebie? Techniki automotywacji.
3) Styl kierowania a motywacja.
4) Typologia i hierarchia źródeł motywacji Maslowa, Herzberga.
5) Czynniki wywołujące zadowolenie i niezadowolenie z pracy.
6) Przegląd wybranych narzędzi do motywowania pracowników.

VIII. Zarządzanie wynikami
1) Zasady prowadzenia rozmów rozwojowych. Identyfikacja problemów.
2) Jak sprawić, by ocena była bardziej obiektywna – metoda faktów znaczących, rozróżnienie – fakty, opinie, odczucia.
3) „Trudna” sztuka chwalenia.
4) Struktura rozmowy rozwojowej – przygotowania do rozmowy.
5) Typowe błędy popełniane podczas rozmowy.

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Konieczna Katarzyna
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 16.10.2023 do 17.10.2023 Warszawa

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: