Szkolenia / Menedżerskie

Zarządzanie zmianą

Szkolenie Zarządzanie zmianą to interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmiany w Organizacji, projektowania i monitorowania jej wdrożenia. Praktyczna część odnosi się do bogatych doświadczeń trenera, materiałów case study i gotowych narzędzi.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi faktami z zakresu reakcji ludzi na zmiany w organizacji.
 • Wdrożenie narzędzi i metod wspomagające wdrażanie zmian
 • Zapoznanie ze sposobami reagowania na negatywne postawy związane z wprowadzaniem zmian
 • Nabycie umiejętności formułowania komunikatów do zespołu w obliczu wdrażanych zmian

Korzyści dla uczestników:

 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych w sytuacji zmiany
 • Poznanie zasad i metod wdrażania zmian
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • Minimalizowanie oporu przed wprowadzeniem zmian
 • Skuteczne monitorowanie i kontrola postępów w zmianie
 • Efektywna realizacja celów biznesowych.

Program szkolenia:

 1. Czym jest zmiana w organizacji
 • pojęcie zarządzania zmianami
 • czynniki inicjujące zmiany w przedsiębiorstwach
 1. Fazy rozwoju organizacji (model Greinera)
 • jakie zmiany przechodzi organizacja w toku rozwoju (prezentacja)
 • zarządzanie fazami wzrostu i zarządzanie w fazie kryzysu
 1. Model wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie
 • model 3 kroków (RZZ)
 • cztery fazy procesu zmian:
  • Faza 1: Wyparcie / odrzucenie
  • Faza 2: Opór
  • Faza 3: Odkrycie
  • Faza 4: Zaangażowanie
 1. Zagrożenia przy wprowadzaniu zmiany
 • planowanie przeciwdziałania przewidywanym zagrożeniom
 • jak i kiedy liderzy powinni reagować na trudności w poszczególnych fazach wprowadzania zmiany (ćwiczenie w którym uczestnicy poszukują potencjalnych źródeł zapalnych i dobierają odpowiednią strategię postępowania wobec uczestników zmiany)
 • pracownicy w strefie bezpiecznej i w strefie paniki – jak ich traktować
 • najczęściej występujące przyczyny niepowodzenia zmian
 1. Metodyka projektowania zmian w przedsiębiorstwie
 • jak planować zmianę (ćwiczenie w którym uczestnicy szczegółowo zaplanują proces przeprowadzania zmiany)
 1. Obszar psychospołeczny wprowadzania zmiany
 • sposób komunikowania zmiany – transparentność i budowanie zaufania (ćwiczenie)
 • źródła oporu wobec zmian
 • typowe obawy uczestników zmiany – trudne pytania i odpowiedzi
 • jak wspierać adaptację pracowników do zmiany
 • paradoks zmiany osobistej (ćwiczenie w którym uczestnicy konfrontują się z własnymi ograniczeniami mogącymi stanowić trudność we wprowadzaniu zmiany w organizacji)
 1. Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany
 • jak budować zaufanie i akceptację zmian organizacyjnych
 • jak przekonywać ludzi do zmiany i uczynić zaangażowanym zespołem w dążeniu do zmiany (budowanie autorytetu lidera) – ćwiczenie
 • partycypacyjny styl zarządzania jako wspierający kulturę zmiany (auto – test)
 • co pomaga liderowi a co przeszkadza przy wprowadzaniu zmiany – ćwiczenie
 • wywieranie wpływu na ludzi (ćwiczenie reguł R. Cialdiniego)
 1. Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany
 • jak rozpoznać i zdefiniować problem
 • analiza problemu (Narzędzia NRP)
 • narzędzia generowania rozwiązań (ćwiczenie technik)
 • wybór rozwiązania – narzędzia rozwiązywania problemów (wybrane metody; ćwiczenie w którym uczestnicy trenują wybór i użycie narzędzi)
 • kroki realizacji wybranego rozwiązania
 • metody oceny rozwiązania, szacowanie zysków i kosztów organizacji w obszarze realizowanego rozwiązania
 1. Budowanie poczucia własnej skuteczności (wg teorii Bandury)
 • rodzaj wybieranych zadań
 • waga podejmowanego wysiłku – motywacja
 • konsekwencja w wykonywaniu zadania – wykonanie
 • emocjonalne reakcje pojawiające się na wystąpienie prawdopodobnej sytuacji –  pobudzenie (ćwiczenie

Metody szkoleniowe:

 • Ćwiczenia indywidualne i prace w grupach
 • Prezentacje prowadzone przez uczestników
 • Materiały audio i wideo
 • Gry i emocjonujące doświadczenia
 • Symulacje zmiany organizacyjnej.
Trener prowadzący: Kinga Baj
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 19.8.2020 do 20.8.2020 Warszawa
od 3.12.2020 do 4.12.2020 Warszawa

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: