Eksperci

Agnieszka Karasińska-Kupis

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, studiów z komunikacji społecznej, public relations, zarządzania oraz wielu specjalistycznych szkoleń (m.in. w zakresie metodyki zarządzania projektami Prince2, ale także technik Mindfulness).

Wieloletni manager i praktyk. Pracowała na stanowiskach kierowniczych i zarządczych dla spółek prawa handlowego (m.in. wprowadzała na rynek nowy podmiot w branży finansowej), mediów (działania z zakresu Public Relations dla Programu III Polskiego Radia), organizacji pozarządowych (wiceprezes fundacji – prowadzenie projektów o zasięgu międzynarodowym).  Była  także zaangażowana w działania związane z wdrażaniem funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego oraz Polsko-Norweskiego Programu Badawczego.

Pracowała jako ekspert przy projektach z zakresu komunikacji i zarządzania realizowanych na rzecz instytucji rządowych (m.in. „Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji rządowej”), samorządowych (np. „Profesjonalizacja w Urzędzie Miasta Chełm”), łączonych inicjatyw administracji rządowej i samorządowej (np. „Trakt Królewski” – w ramach Strategii Narodowej Produktu Turystycznego m.st. Warszawy, na zlecenie Ministra Kultury i Prezydenta m.st. Warszawy), agencji rządowych (m.in. PARP – „Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Mentoringu).

Od blisko 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania, budowania relacji i obsługi klienta, autoprezentacji i wystąpień publicznych, etykiety oraz rozwoju kompetencji miękkich. Występuje także jako prelegent podczas konferencji tematycznych oraz pisze specjalistyczne