Doradztwo HRM

Oferujemy doradztwo personalne w zakresie budowy i wdrażania systemów zarządzania pracownikami w firmie. Odbiorcami naszych usług doradztwa personalnego są firmy wszystkich branż i różnej wielkości, jednak adresujemy je głównie do firm małych i średnich.

Usługi doradztwa personalnego realizujemy jako projekty według autorskiej metodyki WIK Consulting opartej na brytyjskiej metodyce zarządzania projektami PRINCE2©.

Oferujemy doradztwo personalne (zarządzania zasobami ludzkimi) w zakresie:

 • Opracowania strategii personalnej – HRM
 • Systemu Ocen Pracowniczych – SOP
 • Systemów motywacyjnych
 • Systemów wynagradzania
 • Systemów komunikacji wewnętrznej
 • Systemów rozwoju zawodowego – szkoleń
 • Narzędzi adaptacji pracowników – wprowadzenia do pracy
 • Development center – badania potencjału pracowników
 • Badania satysfakcji / zadowolenia pracowników
 • Audytów personalne
 • Ścieżek awansów / ścieżek kariery w firmie
 • Programów zarządzania talentami – Talent Management
 • Programów odejść monitorowanych – Outplacement
 • Opisów stanowisk pracy
 • Wartościowania stanowisk pracy
 • Coachingu menedżerskiego