Misja, wizja i wartości

Misja WIK Consulting

Chcemy wspierać organizacje w tworzeniu przyjaznego i innowacyjnego środowiska pracy a zatrudnionych w nich pracowników wesprzeć w rozwoju zawodowym dla wzrostu ich kompetencji i efektywności, przekształcających się w sukces w miejscu pracy.

Wizja WIK Consulting

Jesteśmy rozpoznawalni w segmencie usług doradczych dla sektora małych i średnich firm w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i projektowania rozwiązań organizacyjnych przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Specjalizujemy się i jesteśmy profesjonalistami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju umiejętności menedżerskich.

Wspieramy małe i średnie firmy w rozwoju poprzez profesjonalną wiedzę i narzędzia jako zewnętrzny ekspert personalny, w zakresie outsourcingo funkcji personalnej.

Wspieramy menedżerów i pracowników na drodze ich rozwoju dostarczając narzędzia i rozwiązania dostosowane do ich predyspozycji, potrzeb i oczekiwań.

Projektujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania organizacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Wartości WIK Consulting

  • Szacunek dla trenerów, konsultantów i klientów
  • Profesjonalizm w działaniach doradczych i szkoleniowych
  • Elastyczność w podejściu do problemów i oczekiwań naszych klientów
  • Otwartość na otrzymywaną informację zwrotną od współpracowników i klientów dotyczącą jakości naszych usług
  • Wiarygodność na rynku jako partner biznesowy budowana etycznymi działaniami i stałym doskonaleniem oferowanych usług