Wsparcie prawne

Wspieramy Naszych klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa pracy i organizacji pracy w zakresie:

  • Prawnych aspektów zatrudniania i zwolnień pracowników
  • Opracowywania regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, organizacyjnych oraz innych dokumentów prawa wewnętrznego przedsiębiorstw
  • Przygotowywania umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji itd.
  • Audytu funkcjonowania działu personalnego pod kątem zgodności z wymogami prawa pracy

Doradztwa stałego oraz jednorazowych porad i opinii prawnych w zakresie prawa pracy