Zewnętrzny ekspert personalny

Rozwiązaniem, które oferujemy Państwa organizacji jest outsourcing funkcji personalnej. Pozwala on na zminimalizowanie przez pracodawcę kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w dziale personalnym, dzięki wsparciu konsultanta WIK Consulting.

Zewnętrzny Ekspert Personalny – to rozwiązanie outsourcingu idealne dla firm które nie chcą wydzielać działań personalnych do firmy zewnętrznej, lecz jednocześnie potrzebują doświadczonej osoby, która wspierała realizację działań personalnych w firmie. Nasze doświadczenie i wiedza mogą zostać wykorzystane w Państwa przedsiębiorstwie właśnie w ten sposób. Rozwiązanie to przyczynia się do wzrostu efektywności działań personalnych w przedsiębiorstwie.

W ramach stałej współpracy oferujemy Państwu rozwiązania doraźne w formie projektów, polegające na opracowaniu, planowaniu i wdrażaniu narzędzi, systemów i rozwiązań Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Oferowany Państwu outsourcing personalny obejmuje wszystkie narzędzia ZZL ujęte w naszej ofercie, dodatkowo stwarza możliwość opracowania niestandardowych rozwiązań związanych z Państwa specyfika i oczekiwaniami.