Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest przedsiębiorca: WIK Consulting Wojciech Michałek z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Różyckiego 2 lok. 23, NIP: 7781112647.
2. Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@wikconsulting.pl
3. Cele i źródła, w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
• źrodła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, landing pages, live chat, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
• cele: realizacja zamówień – usług – dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym – marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
o osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
o podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
o podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
5. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
6. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
7. Polityka retencji danych – dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku z:
• realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
8. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
• prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.

Pliki cookies
1. Witryna www.wikconsulting.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies.