Obsługa BHP

Oferujemy pełną obsługę firm w zakresie BHP. Przejmujemy zadania i pełnienie funkcji służby BHP w organizacji. Obsługa BHP w tym zakresie dotyczy wszelkich aspektów BHP, które spoczywają na pracodawcy, tj.:

  • Przeprowadzaniu szkoleń BHP stacjonarnych i e-learningowych,
  • Opracowaniu i aktualizowaniu niezbędnej dokumentacji BHP,
  • Doradztwa prawnego w zakresie BHP,
  • Inspekcji i nadzoru stanowisk pracy w zakresie BHP.

Realizujemy to na zasadzie jednorazowych zleceń lub stałych umów z naszymi Klientami.