Szkolenia / Administracja publiczna, PR / media / komunikacja wewnętrzna

Badania diagnostyczne w politykach publicznych

projektowanie i realizacja badań diagnostycznych

Szkolenie dotyczące badań diagnostycznych w politykach publicznych to program szkoleniowy, który ma na celu przygotowanie uczestników do projektowania i realizacji badań diagnostycznych w celu oceny i poprawy skuteczności polityk publicznych.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają różne metody badawcze i techniki analizy danych, takie jak badania ankietowe, wywiady, analizy statystyczne i studia przypadków. Nauczają się również, jak formułować pytania badawcze i jakie narzędzia badawcze wykorzystać, aby uzyskać odpowiedzi na te pytania.

Szkolenie obejmuje również zagadnienia związane z oceną efektów polityk publicznych, w tym tworzenie wskaźników i mierników oraz technik oceny wpływu polityk publicznych na społeczeństwo. Uczestnicy uczą się, jak opracować raporty z wynikami badań i jak prezentować te wyniki w sposób zrozumiały dla różnych grup odbiorców, w tym dla decydentów politycznych.

Szkolenie dotyczące badań diagnostycznych w politykach publicznych może być przydatne dla pracowników administracji publicznej, badaczy, konsultantów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pracują w obszarze polityk publicznych.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności uczestników w zakresie diagnozy społecznej. Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności, które umożliwią im przeprowadzenie skutecznych badań diagnostycznych, zbudowanie i wykorzystywanie syntetycznych wskaźników społecznych i wnioskowanie na podstawie danych empirycznych.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy społecznej, co pozwoli im na przeprowadzenie skutecznych badań diagnostycznych w różnych obszarach i na różnych grupach docelowych. Dodatkowo, szkolenie obejmuje również wprowadzenie do analizy danych i wnioskowania, co pozwoli uczestnikom na efektywne wyciąganie wiedzy z danych oraz tworzenie rekomendacji.

Program szkolenia:

1) Diagnoza społeczna
a) wprowadzenie i ogólne definicje
b) szerokie i wąskie ujęcie diagnozy społecznej

2) Co diagnozować i w jaki sposób diagnozować
a) obszary badań diagnostycznych
b) grupy docelowe badań diagnostycznych
c) typy badań
d) rodzaje badań

3) Proces badawczy od „A” do „Z”
a) plan badań,
b) metody i narzędzia badawcze,
c) budowanie syntetycznych wskaźników społecznych
d) hipotezy badawcze
e) zmienne zależne i niezależne
f) poziomy pomiaru)

4) Analiza danych empirycznych i wnioskowanie.
a) Wyciąganie wiedzy z danych.
b) Analiza wybranych wskaźników.
c) Jak tworzyć rekomendacje?

5) Tworzenie szkicu merytorycznego raportu oraz czytelnej i logicznej prezentacji danych.

Trener prowadzący: dr Dyczewski Błażej
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Cena szkolenia:

1 800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE