Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Budowa i zarządzanie systemem ocen pracowników SOP

Jak stworzyć system oceny pracowników

• Poznanie przez uczestników kolejnych faz i zasad ważnych przy ocenianiu pracowników z punktu widzenia praktyki;
• Pokazanie możliwości, jakie daje system ocen kadrze menedżerskiej jako instrument zarządzania.
• Nabycie umiejętności planowania i wyznaczania celów mających skorygować sposób funkcjonowania pracownika w obszarach wymagających poprawy.

Cele szkolenia:

 • Poznanie przez uczestników kolejnych faz i zasad ważnych przy ocenianiu pracowników z punktu widzenia praktyki;
 • Pokazanie możliwości, jakie daje system ocen kadrze menedżerskiej jako instrument zarządzania.
 • Nabycie umiejętności planowania i wyznaczania celów mających skorygować sposób funkcjonowania pracownika w obszarach wymagających poprawy.

Korzyści dla uczestników:

 • Projektowania systemu ocen okresowych
 • Wdrażania systemu ocen okresowych
 • Posługiwania się formularzami oceny;
 • Wykorzystywania wyników oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych.

Program szkolenia:

 1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu
  • Czym jest system ocen pracowniczych?
  • Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji oraz systemu zarządzania
  • Korzyści ze stosowania systemu ocen dla organizacji i pracownika
  • Możliwe zagrożenia – przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu.
 2. Kwestie formalne projektowania i funkcjonowania systemu ocen w organizacji
  • Podstawy prawne i formalne funkcjonowania systemu ocen w organizacji
  • Role poszczególnych komórek i osób w organizacji
  • Założenia do projektu
  • Zespół projektowy
  • Określanie celu i zakresu oceny
 3. Projektowanie systemu ocen od koncepcji do procedury
  • Zakres i zasady stosowania systemu
  • Kanony budowania systemu
  • Wybór metod oceny
  • Budowanie kryteriów kompetencyjnych
  • Budowanie kryteriów wynikowych – KPI (Key Performance Indicators)
  • Efektywne techniki postępowania
 4. Wdrażanie systemu ocen w organizacji
  • Zaplanowanie działań koniecznych
  • Działania komunikacyjne
  • Szkolenia dla ocenianych i oceniających – przygotowanie i zawartość
  • Zasady przeprowadzenia ocen – regulamin systemu ocen
  • Zawartość standardowa
  • Procedura oceny
  • Przebieg rozmowy oceniającej
  • Przypadki szczególne
  • Przeprowadzenie ocen próbnych – pilotaż
  • Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich pokonywania
 5. Wykorzystanie efektów ocen
  • Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
  • Potencjalne sposoby wykorzystania wyników oceny
  • Stawianie indywidualnych celów i zadań rozwojowych w oparciu o wskaźniki
 6. Powiązanie wyników oceny z wynagrodzeniami
  • Szanse i zagrożenia
  • Powiązanie z wynagrodzeniem zasadniczym i zmiennym
 7. Analiza funkcjonalności systemu ocen
  • Przeprowadzenie symulowanej oceny z wykorzystaniem formularza

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 4.7.2024 do 5.7.2024 Warszawa
od 16.9.2024 do 17.9.2024 Warszawa
od 18.11.2024 do 19.11.2024 Warszawa

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: