Szkolenia / Administracja publiczna, Menedżerskie, Osobiste, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

CZAS JAKO STRESOR. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁOWEJ

Moc i wyzwania zarządzania sobą w czasie w III dekadzie XXI wieku

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania, takich jak: odgrywanie ról, analizy przypadków, dyskusje, itp. Taka forma pozwala uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, które będą potrafili zastosować w swojej codziennej pracy i życiu osobistym

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami planowania i koncepcją zarządzania sobą w czasie, a także przećwiczenie proponowanych metod w taki sposób, aby służyły w życiu zawodowym i każdym innym obszarze życia.
oraz:
– zwrócenie uwagi na zmieniające się trendy i koncepcje planowania, a także oczekiwania pracodawców i współpracowników wobec zmieniającego się stylu życia i kultury pracy pod wpływem rozwoju technologii
– rozwinięcie umiejętności planowania zadań, ich realizacji i terminowego kończenia
– uświadomienie zagrożeń na polu zawodowym i zdrowotnym wynikających z nieumiejętnego zarządzania priorytetami, terminami i tempem działania
– przedstawienie powiązań między (nie)umiejętnym planowaniem, stresem, zarządzaniem emocjami i wypaleniem zawodowym

Korzyści dla uczestników:

– motywacja uczestników szkolenia do zastosowania pozyskanej wiedzy oraz technik w praktyce
– możliwość rozbudowania samoświadomości w zakresie predyspozycji i nawyków w realizacji zadań, i w następstwie możliwość dalszej zmiany
– wsparcie metodologiczne i psychologiczne uczestników szkolenia w codziennej praktyce zawodowej

Program szkolenia:

1. Inteligencja emocjonalna a indywidualne pojmowanie czasu.
2. Pojęcie zarządzania czasem i sobą w czasie, pojęcie postawy rezylientnej.
3. III dekada XXI wieku – świat do BANI? Stres i wyzwania związane z czasem w zespole i pracy indywidualnej oraz życiu poza pracą.
4. Pojęcie stresu i rodzaje stresu oraz indywidualne możliwości radzenia sobie z nim (ekstra-, intro- i ambiwertycy, słuchowcy a wzrokowcy i kinestetycy).
5. Czas jako największy stresor naszych czasów i praktyczna lista metod radzenia sobie z nim (ze szczególnym uwzględnieniem omówienia najnowocześniejszych metod m.in. havening, bullet journal, one line a day, floating i inne).
6. Techniki planowania działań: złote reguły planowania, ważne i pilne w praktyce – znane i najnowsze metody oszczędzające czas i redukujące stres.
7. Ustalanie priorytetów – praktyka, dobre i niekorzystne nawyki.
8. Życie z celem i poczuciem sensu. Budowanie spójności celu (indywidualne i zespołowe), a realia kalendarza i zegarka.
9. Samoświadomość i osobista strategia zarządzania sobą w czasie – ustalanie celów i priorytety, złodzieje czasu – indywidualny „rachunek sumienia”.
10. Techniki offline i narzędzia online.
11. Radzenie sobie z przeszkodami w organizacji i planowaniu czasu: motywacja, prokrastynacja, wypalenie.
12. Jak motywować się do realizacji zadań, terminowości – test „Twój GPS na dziś”.
13. Od czego mogę zacząć. Co jest możliwe?

Trener prowadzący: Agnieszka Nadstawna
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 3.7.2024 do 4.7.2024 ON LINE
od 3.12.2024 do 4.12.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 600,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: