Szkolenia / Kadry i płace, Prawo

Czas pracy 2021

warsztaty praktyczne

Wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z praktycznymi przykładami dotyczącymi czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą zapoznawani z modelami planowania czasu pracy oraz rozliczania nadgodzin. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci szkolenia:
Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Cele szkolenia:

Wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z praktycznymi przykładami dotyczącymi czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą zapoznawani z modelami planowania czasu pracy oraz rozliczania nadgodzin. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące Czasu Pracy w 2021 roku.

Program szkolenia:

1. Czas pracy w dobie coronowirusa
• praca zdalna i jej uwarunkowania
• zmiany systemów, rozkładów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
• zmiany w wymiarze etatów

2. Czas pracy w 2021
• wymiar czasu pracy
• rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
• planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
• systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
• ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

3. Okresy odpoczynku
• kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
• jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
• odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

4. Harmonogramy pracy
• planowanie harmonogramów
• zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
• tworzenie haromonogramów dla części okresu rozliczeniowego

5. Ewidencja czasu pracy
• czym jest ewidencja czasu pracy?
• wyjścia prywatne i służbowe
• ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
• różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
• przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
• godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
• oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
• rekompensata pracy w dniu wolnym
• udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

7. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania
• uprawnienia pracowników
• rekompensata za pracę w niedzielę i święta
• praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty

10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych
• normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
• skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz – skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 27.8.2021 do 27.8.2021 ON LINE
od 29.9.2021 do 29.9.2021 ON LINE
od 20.10.2021 do 20.10.2021 ON LINE
od 16.11.2021 do 16.11.2021 ON LINE
od 6.12.2021 do 6.12.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: