Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Metodologia wartościowania, metody i praktyczne rozwiązania

Szkolenie z metodologii prowadzenia projektu wartościowania stanowisk pracy i tworzenia opisów stanowisk stanowi kompendium wiedzy na ten temat. Przechodzimy przez wszystkie etapy projektowania, poznajemy metody wartościowania. Podczas sesji wartościowania ćwiczymy użycie najpopularniejszych metod wartościowania stanowisk pracy. Wskazujemy na korelacje między zawartością opisu stanowiska a możliwymi kryteriami wartościowania.

Cele szkolenia:

 • Poznanie metodologii prowadzenia projektu wartościowania stanowisk i tworzenia opisów stanowisk pracy.
 • Wiedza na temat metod wartościowania stanowisk pracy.
 • Umiejętność adaptowania popularnych metod wartościowania do potrzeb i specyfiki konkretnej organizacji.
 • Umiejętność zarządzania projektem wartościowania i opisywania stanowisk.
 • Świadomość „wąskich gardeł” w projekcie wartościowania stanowisk i opisach stanowisk pracy.
 • Poznanie sposobów unikania pułapek i błędów podczas wartościowania stanowisk pracy.

Korzyści dla uczestników:

Merytoryka projektu
• Czym jest wartościowanie dla Organizacji?
• Potencjał, jaki mają wyniki wartościowania
• Pułapki wartościowania
• Rodzaje metod wartościowania
• Czynniki skuteczności wartościowania

Organizacja projektu:
• Budowa regulaminów i zasad wartościowania
• Budowa zespołu ds. wyceny stanowisk pracy
• Organizacja procesu wartościowania i udział kadry kierowniczej
• Budowa opisów stanowisk pracy

Praktyka projektu:
• Jak przygotować organizację do procesu
• Jak projektować i modyfikować metody wartościowania
• Jak zorganizować proces wartościowania
• Jak analizować wyniki wartościowania
• Jak skutecznie rozmawiać z organizacjami społecznymi podczas wartościowania

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do wartościowania
  • Czym jest wartościowanie
  • Etapy procesu wartościowania
  • Korzyści projektu wartościowania
  • Rola wartościowania w strategii organizacji
  • Cele procesu wartościowania
 2. Przygotowanie organizacji i pracowników
  • Zarządzanie projektem wartościowania
  • Zasady budowy zespołu projektowego
  • System informacji projektowej
  • Szkolenia w ramach projektu wartościowania
  • Współpraca z organizacjami społecznymi
 3. Metody wartościowania pracy
  • Typologia metod – wady i zalety ważniejszych metod wartościowania
  • Metody sumaryczne
  • Porównywanie parami
  • Rangowanie
  • Metody analityczno – punktowe
  • UMEWAP 2000
  • AWP
  • HRK
 4. Dostosowanie metody do potrzeb organizacji
  • Wybór metody wartościowania
  • Zasady adaptacji metody do specyfiki organizacji
  • Projektowanie metod „szytych na miarę”
  • Wady i zalety stosowania metod uniwersalnych
 5. Podstawa wartościowania – nowoczesny opis stanowiska pracy
  • Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji
  • Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy
  • Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy
 6. Osiąganie założonych celów wartościowania
  • Zasady pracy komisji
  • Rola ekspertów dziedzinowych
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Weryfikacja wyników
  • Zasady wnoszenia korekt
 7. Konstrukcja tabel płacowych
  • Zasady konstrukcji systemu taryfikacyjnego
  • Benchmarking wynagrodzeń
  • Tabela płacowa oparta na wewnętrznym budżecie
  • Tabela płacowa oparta na analizie wynagrodzeń rynkowych
 8. Wykorzystanie wyników wartościowania w zarządzaniu organizacją

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 9.9.2024 do 10.9.2024 Warszawa
od 14.11.2024 do 15.11.2024 Warszawa

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: