Szkolenia / Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Optymalizacja zatrudniania – jak ograniczać koszty zatrudnienia 2022

możliwości praktyczne i prawne

Jak ograniczyć koszty zatrudnienia zgodnie z prawem?

 

Program szkolenia:

1) Umowa o pracę
– obowiązki pracodawcy
– zadania i obowiązki pracownika

2) Zmiany w umowach o pracę
– rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas określony
– możliwości wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony
– porozumienia zmieniające – jak zapewnić porozumienie z pracownikiem,
– wypowiedzenie zmieniające – najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania
– zwolnienia pracownicze – zasady dla firm korzystających z dofinansowania z tarczy antykryzysowych,

3) Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – najlepsze praktyki
– dyscyplinarki,
– karanie ,
– dyscyplina pracy przy pracy zdalnej,

4) Umowy cywilnoprawne
– zakres stosowania umów zleceń
– najnowsze zmiany w umowach o dzieło,
– możliwości ograniczania kosztów stosując różne umowy w tym samym momencie

5) Konsekwencje nieprawidłowości przy zatrudnianiu, zwalnianiu i zmianach w umowach
– zagrożenia dla firm przy nieprawidłowościach w nawiązywaniu, aneksowaniu, wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia z zakresu Prawa Pracy
– ograniczenia zleceniodawców przy umowach cywilnoprawnych,

6) Czas pracy
– najlepsze systemy i rozkłady czasu pracy dla firm,
– praca zdalna i/lub telepraca – przykłady praktycznych rozwiązań,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracy zdalnej

7) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
– racjonalizacja szkoleń bhp,
– wprowadzenia uproszczeń przy badaniach medycyny pracy,
– wskazania co może, a co musi być zrealizowane w ramach bhp w dobie covid-19

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 21.10.2022 do 21.10.2022 ON LINE
od 9.12.2022 do 9.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

600,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: