Szkolenia / BHP, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Prace szczególnie niebezpieczne, odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie organizowania i nadzorowania pracy w 2024r.

Program szkolenia:

I. Prace szczególnie niebezpieczne.
a. Przepisy wprowadzające wymóg wskazywania w zakładach pracy prac szczególnie niebezpiecznych (obligatoryjne i fakultatywne)
b. Ogólny podział prac szczególnie niebezpiecznych.
c. Szczególne obowiązki kadry kierowniczej przy nadzorze pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
d. Procedury przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
e. Pozostałe prace niewliczane do prac szczególnie niebezpiecznych a nadzór nad pracownikami

II. Prawna ochrona pracy – nadzór kadry kierowniczej.
a. Podstawowe zasady prawa pracy.
b. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
c. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a wpływ na odpowiedzialność osób kierujących pracownikami
d. zwolnienia dyscyplinarne – rola kierownika przy rozstaniu się z pracownikiem

III. Wypadki przy pracy – rola kierownika
a. aktualny stan prawny
b. pojęcie wypadku przy pracy
c. pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy
d. pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego
e. podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy)
f. wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
g. spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.
h. Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku na podstawie prawa cywilnego,
i. zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb bhp, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu.

IV. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
a. Rodzaje kar
b. Możliwości ich zastosowania
c. Tryb nakładania kar porządkowych

Metody szkoleniowe:

  • online
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 22.7.2024 do 22.7.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: