Szkolenia / BHP, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Prawo Pracy 2022 najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej, sygnalistów, dyrektywy work-life balance oraz nowe rozwiązania z zakresu Nowego Ładu. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami oraz dokumnetacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Cele szkolenia:

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej, sygnalistów, dyrektywy work-life balance oraz nowe rozwiązania z zakresu Nowego Ładu. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Dla kogo?

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z najnowszymi i najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące stosowania Prawa Pracy w 2022 roku.

Program szkolenia:

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
– Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
– Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
– Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
– Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
– Obowiązek rejestracji umów o dzieło

2. Obowiązek współpracy z samorządem pracowniczym w dobie pandemii
– współpraca ze związkami zawodowymi,
– przedstawiciele pracowników
– współpraca przy negocjacjach zbiorowych
– konsultacje dotyczące indywidualnych spraw pracowniczych
– karanie pracowników oraz negocjacje dotyczące wynagrodzeń

3. Czas pracy w 2022 roku – wybrane zagadnienia
– Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
– Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
– Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
– Rozliczanie kwarantanny, izolacji i innych okresów pozostawania bez świadczenia pracy
– Ewidencja czasu pracy
– Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy – COVID-19

4. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa
– Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
– Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
– Wypowiedzenie umowy
– Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
– Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
– Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
– Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
– Porozumienie zmieniające
– Wypowiedzenie zmieniające
– Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
– Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.

5. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. w związku z covid-19
– gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji pracowniczej,
– podpisy wewnętrzne i podpisy elektroniczne
– przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
– tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji
– okresy przechowania dokumentacji 10 czy 50 lat?
– dokumentowanie kwarantanny, izolacji i innych nieobecności w związku z covid-19
– badania medycyny pracy oraz szkolenia bhp

6. Praca zdalna
– zakres wykonywania pracy zdalnej,
– rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
– tajemnice służbowe, publiczne
– mienie powierzone
– rozliczanie czasu pracy
– kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie ewfektów pracy zdalnej,
– Rodo a praca zdalna

7. Nowe obowiązki pracodawców od 17.12.2021 r. dot. „Sygnalistów”
– obowiązek dla pracodawców
– obowiązek dla firm zatrudniających pow. 50 pracowników
– zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
– zakres ochrony sygnalistów
– wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
– ewentualne kary za nieprawidłowości

8. Dyrektywa Work-life balance – obowiązywanie od 2.08.2022 r.
– nowy podział urlopów dla rodziców
– urlop opiekuńczy
– nowe pojęcie siłą wyższa
– elastyczna organizacja pracy

9. Najnowsze zmiany
– zmiana stawek wynagrodzenia od 2022 r.
– nowe możliwości w obiegu dokumentacji – e-doręczenia
– projektowane zmiany zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników oraz obecności w organizmie środków odurzających,
– obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia,
– zmiany w odpowiedzalności za pracę „na czarno”

Metody szkoleniowe:

  • SZKOLENIE ON LINE
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 30.6.2022 do 30.6.2022 ON LINE
od 9.9.2022 do 9.9.2022 ON LINE
od 19.12.2022 do 19.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: