Szkolenia / BHP, Kadry i płace, Prawo, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Prawo Pracy 2022 najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej, sygnalistów, dyrektywy work-life balance oraz nowe rozwiązania z zakresu Nowego Ładu. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Cele szkolenia:

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej, sygnalistów, dyrektywy work-life balance oraz nowe rozwiązania z zakresu Nowego Ładu. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Dla kogo?

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z najnowszymi i najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące stosowania Prawa Pracy w 2022 roku.

Program szkolenia:

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
• Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
• Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
• Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
• Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
• Obowiązek rejestracji umów o dzieło

2. Obowiązek współpracy z samorządem pracowniczym w dobie pandemii
• współpraca ze związkami zawodowymi,
• przedstawiciele pracowników
• współpraca przy negocjacjach zbiorowych
• konsultacje dotyczące indywidualnych spraw pracowniczych
• karanie pracowników oraz negocjacje dotyczące wynagrodzeń

3. Czas pracy w 2022 roku – wybrane zagadnienia
• Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
• Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
• Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
• Rozliczanie kwarantanny, izolacji i innych okresów pozostawania bez świadczenia pracy
• Ewidencja czasu pracy
• Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy – COVID-19

4. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa
• Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
• Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
• Wypowiedzenie umowy
• Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
• Porozumienie zmieniające
• Wypowiedzenie zmieniające
• Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
• Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.

5. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. w związku z covid-19
• gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji pracowniczej,
• podpisy wewnętrzne i podpisy elektroniczne
• przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
• tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji
• okresy przechowania dokumentacji 10 czy 50 lat?
• dokumentowanie kwarantanny, izolacji i innych nieobecności w związku z covid-19
• badania medycyny pracy oraz szkolenia bhp

6. Praca zdalna
• zakres wykonywania pracy zdalnej,
• rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
• tajemnice służbowe, publiczne
• mienie powierzone
• rozliczanie czasu pracy
• kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie efektów pracy zdalnej,
• Rodo a praca zdalna

7. Nowe obowiązki pracodawców od 17.12.2021 r. dotyczące „Sygnalistów”
• obowiązek dla pracodawców
• obowiązek dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników
• zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
• zakres ochrony sygnalistów
• wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
• ewentualne kary za nieprawidłowości

8. Dyrektywa Work-life balance – obowiązywanie od 2.08.2022 r.
• nowy podział urlopów dla rodziców
• urlop opiekuńczy
• nowe pojęcie siłą wyższa
• elastyczna organizacja pracy

9. Najnowsze zmiany
• zmiana stawek wynagrodzenia od 2022 r.
• nowe możliwości w obiegu dokumentacji – e-doręczenia
• projektowane zmiany zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników oraz obecności w organizmie środków odurzających,
• obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia,
• zmiany w odpowiedzialności za pracę „na czarno”
• umowy zlecenia – rozszerzenie katalogu obowiązkowego objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne

Metody szkoleniowe:

  • SZKOLENIE ON LINE
Trener prowadzący: Pałyga Daniel
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 17.12.2021 do 17.12.2021 ON LINE
od 4.1.2022 do 4.1.2022 ON LINE
od 28.3.2022 do 28.3.2022 ON LINE
od 3.6.2022 do 3.6.2022 ON LINE
od 7.9.2022 do 7.9.2022 ON LINE
od 19.12.2022 do 19.12.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: