Szkolenia / Administracja publiczna, Szkolenia unijne

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2021 – 2027

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami dotyczącymi rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z UE w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Przekazane informacje pozwolą na skuteczne zamknięcie projektu i rozliczenie zgodne z nowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, wymogów rozliczania i składania wniosków o płatność. Przekazane zostaną obecnie znane interpretacje Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej ws. rozliczania projektów.

Program szkolenia:

1. Aktualny stan prawny dokumentów i wytycznych dotyczących rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2021 – 2027
2. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym
• Zasięg geograficzny kwalifikowalności
• Ramy czasowe kwalifikowalności
• Ocena kwalifikowalności wydatku
3. Ogólne warunki udzielania zamówień ramach projektów, w tym:
• Zamówienia do 50 tys. zł netto
• Zamówienia od 50 tys. zł netto wg zasady konkurencyjności
4. Cross-financing
5. Środki trwałe
6. Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
7. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
8. Koszty związane z angażowaniem personelu
9. Rozliczanie efektów projektu
10. Koszty pośrednie
11. Opracowanie dokumentów niezbędnych do zamknięcia projektu
12. Dokumenty, które beneficjent powinien posiadać na okres zachowania trwałości projektu
13. Podstawowe wiadomości o systemie CST2021
• Pytania i dyskusja
• Podsumowanie

Trener prowadzący: Wojciech Masłowski
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 23.8.2024 do 23.8.2024 ON LINE
od 6.9.2024 do 6.9.2024 ON LINE
od 6.12.2024 do 6.12.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: