Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Menedżerskie, Osobiste

Savoir vivre w pracy menedżera

zasady budowania relacji w biznesie

Metody prowadzenia szkolenia:
Szkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem teorii doświadczalnego uczenia się osób dorosłych Dawida A. Kolba, pozwalającego zaangażować w istotny sposób wszystkich uczestników szkolenia w niezależnie od ich preferencji nauczania. Dzięki temu szkolenie będzie dynamiczne, prowadzone metodami aktywującymi samych uczestników z rozbudowanymi elementami treningu umiejętnościowego.
Podczas szkolenia zostaną użyte takie metody szkoleniowe jak: prezentacja trenerska, mini-wykład, dyskusja moderowana, karty ćwiczeń, opisy przypadków (case method), ćwiczenia w grupach zadaniowych, analiza nagrań i zdjęć.

Cele szkolenia:

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami savoir-vivre obowiązujących w życiu codziennym i w pracy, a w szczególności:
• budowanie wizerunku firmy, w tym dress code (typy strojów i zasady ich doboru),
• precedencja – zasady ustalania pierwszeństwa w firmie i organizacji,
• etykieta – zasady dobrego i umiejętnego zachowania w życiu codziennym i zawodowym,
• bilety wizytowe i zaproszenia – zasady stosowania zgodne z etykietą biznesową,
• telefoniczny savoir-vivre i jego stosowanie w pracy,
• mail firmowy jako korespondencja organizacyjna,
• przyjmowanie gości zagranicznych i kontakty z przedstawicielami zagranicznymi,
• organizacja przyjęć (typy przyjęć, rozsadzanie przy stole, dobór, sposób jedzenia, itp.),
• czyhające gafy, czyli jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach?
• różne aspekty etykiety biznesowej w wymiarze międzykulturowym.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Normy postępowania – wstęp do etykiety biznesu
• Normy regulujące nasze postępowanie, ich miejsce w etykiecie.
• Charakterystyka norm moralnych, obyczajowych i prawnych.
• Wykorzystanie elementów protokołu dyplomatycznego w pracach firmy.

MODUŁ 2: Kody strojów, budowanie wizerunku kompetentnego reprezentanta firmy
• Pierwsze wrażenie, a budowanie własnego wizerunku i wizerunku firmy – organizacji.
• Zachowanie czy wygląd – co bardziej ważne w sytuacjach służbowych?
• Charakterystyka ubiorów wg zasad dress code – dodatki do stroju i ich znaczenie.

MODUŁ 3: Komunikacja interpersonalna i telefoniczna w etykiecie, mail
• Komunikacja werbalna podczas spotkań biznesowych – zasady small talk.
• Rola komunikacji niewerbalnej w sytuacjach wymagających znajomości etykiety.
• Zasady komunikacji telefonicznej oraz korespondencji z uwzględnieniem zasad savoir-vivre.

MODUŁ 4: Zasada pierwszeństwa i wymiana wizytówek
• Przedstawianie osób wg starszeństwa, płci czy stanowiska?
• Procedencja firmowa i organizacyjna.
• Praktyka w posługiwaniu się wizytówkami w sytuacjach służbowych.

MODUŁ 5: Tytułowanie gości i formy zaproszeń
• Tytuły honorowe, naukowe i służbowe w sytuacjach codziennych i uroczystych.
• Zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych.
• R.S.V.P., P.M. oraz inne międzynarodowe oznaczenia z zaproszeń.

MODUŁ 6: Etykieta stołu, zasady organizacji przyjęć
• Rodzaje poczęstunków wg protokołu dyplomatycznego.
• Organizacja poczęstunków (dobór miejsca, rodzaj serwisu, menu, diety, inne).
• Serwisy do dyspozycji, czyli w jakiej konwencji organizujemy przyjęcie.

MODUŁ 7: Niuanse w komunikacji i spotkaniach międzykulturowych
• Komunikacja niewerbalna – pułapki w używaniu różnych gestów.
• Prezenty i wręczanie kwiatów w różnych kulturach – co można a czego nie można wręczać?
• Dziwne poczęstunki i potrawy – czy można odmówić spożycia jakiegoś dania?

Trener prowadzący: Wojciech Szymczak
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 23.9.2024 do 23.9.2024 ON LINE
od 21.11.2024 do 21.11.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: