Szkolenia / Administracja publiczna, Szkolenia unijne

Standardy dostępności w projektach unijnych 2021-2027

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników o skutecznym spełnianiu wymaganych standardów dostępności wymaganych podczas aplikowania i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Uczestnicy dowiedzą się jakie działania są potrzebne do spełnienia potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami na mocy obowiązujących Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów załącznika nr 2 do Wytycznych – Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik dowie się jak praktycznie potwierdzić i stosować dostępność w swoich projektach. Przedstawione zostaną źródła prawa i wytyczne opisujące konkretne potrzeby oraz konieczne zapisy we wnioskach o dofinansowanie. Duży nacisk położony zostanie na praktyczną stronę pracy, aby dzięki pokazanym źródłom, przykładowym zapisom i omówionym dobrym praktykom uczestnik mógł samodzielnie opracować a następnie realizować działania w zakresie wskazanej dostępności w projektach.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne dotyczące realizacji projektów w perspektywie finansowej 2021 – 2027
2. Podstawy prawne i wytyczne dotyczące realizacji standardów dostępności
3. Prawo unijne
4. Prawo polskie
5. Wytyczne mające wpływ na dostępność w projektach
6. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego spełniającego standardy dostępności
7. Spełnianie standardu informacyjno – promocyjnego
8. Spełnianie standardu cyfrowego na etapie realizacji projektu
9. Spełnianie standardu szkoleniowego na etapie realizacji projektu
• Dokumenty rekrutacyjne
• Dokumenty projektowe
• Realizacja zadań
• Potwierdzanie dostępności na miejscu realizacji projektu
10. Spełnianie standardu transportowego
11. Spełnianie standardu architektonicznego
12. Dodatkowe środki, które można zdobyć do projektu w celu poprawy dostępności
13. Kontrole standardów dostępności
14. Sankcje za niestosowanie standardów dostępności w projektach
15. Potencjalne kary finansowe i jak ich uniknąć
16. Źródła informacji przydatnych do napisania wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność
17. Jakie dane pokazać podczas kontroli spełnienia standardów dostępności w projekcie
18. Dobre praktyki
• Pytania i dyskusja
• Podsumowanie

Trener prowadzący: Wojciech Masłowski
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 5.9.2024 do 5.9.2024 ON LINE
od 5.12.2024 do 5.12.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: