Szkolenia / Administracja publiczna, Biznesowe specjalistyczne, PR / media / komunikacja wewnętrzna

Statystyka w badaniach społecznych. Losowanie prób, ważenie, analiza braków danych

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom wszechstronnego zrozumienia statystyki w kontekście badań społecznych, począwszy od podstaw aż po zaawansowane techniki. Skupimy się na zasadach organizacji badań społecznych, wyjaśniając rolę i znaczenie różnych typów prób w badaniach ilościowych. Uczestnicy nauczą się praktycznych umiejętności związanych z losowaniem prób badawczych oraz metod analizy i ważenia braków danych. Szkolenie obejmuje również wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień statystyki w badaniach ewaluacyjnych, z naciskiem na praktyczne aspekty analizy danych.

Cele szkolenia:

• Zapoznanie z podstawami i zaawansowanymi technikami organizacji badań społecznych, z naciskiem na statystykę stosowaną w badaniach skończonych populacji.
• Wyjaśnienie roli i znaczenia prób nielosowych oraz losowych w badaniach ilościowych, z uwzględnieniem metod ich doboru i potencjalnych błędów.
• Nauczenie praktycznych umiejętności związanych z losowaniem prób badawczych, w tym wybór metody doboru próby w zależności od charakterystyki populacji.
• Zrozumienie i nauczenie się radzenia sobie z brakami danych w badaniach ilościowych, w tym metod ich analizy i ważenia.
• Wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień statystyki w badaniach ewaluacyjnych, z naciskiem na praktyczne aspekty analizy i ważenia danych.
• Rozwój umiejętności analizy danych statystycznych przy użyciu różnego oprogramowania, w tym bezpłatnego, z możliwością ich praktycznego zastosowania w pracy badawczej.

Korzyści dla uczestników:

• Uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu statystyki stosowanej w badaniach społecznych i ewaluacyjnych.
• Zdobycie umiejętności efektywnego projektowania i realizacji badań ilościowych.
• Nauczenie się analizowania braków danych i stosowania metod ważenia dla uzyskania wiarygodnych wyników.
• Praktyczne doświadczenie w używaniu różnych narzędzi i oprogramowania statystycznego.
• Zwiększenie wszechstronności w zastosowaniu wiedzy do różnych typów badań społecznych i ewaluacyjnych.
• Otwarcie nowych możliwości zawodowych i akademickich w dziedzinie badań społecznych.
• Rozwój krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych niezbędnych w interpretacji danych statystycznych.

Program szkolenia:

1. Próby nielosowe w badaniach ilościowych: zrozumienie istoty i celu badań ilościowych, obliczanie rozmiaru próby, różne typy prób nielosowych.
2. Próby losowe w badaniach ilościowych: teoria i praktyka prób losowych, logika doboru, obciążenie i zdegradowanie próby, rozkład i błąd z próby.
3. Populacje i operaty losowania: różnice między próbą a operatem, typy doboru próby, dobór próby wielostopniowy grupowy.
4. Losowanie prób w badaniach ilościowych: zasadność badań na próbach, wyodrębnienie prób, losowanie warstwowe, praktyczne warsztaty.
5. Braki danych: błędy generujące braki danych, metody ich analizy.
6. Ważenie danych w badaniach ewaluacyjnych: metody ważenia, radzenie sobie z niedoszacowaniem, praktyczne aspekty.
7. Analiza danych w badaniach społecznych: wykorzystanie metod statystycznych, oprogramowanie do analizy, techniki analizy danych, statystyka opisowa, tworzenie indeksów, praktyczne aspekty analizy, raportowanie.

Trener prowadzący: dr Dyczewski Błażej
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 16.7.2024 do 16.7.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 100,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: