Szkolenia / Menedżerskie, Osobiste, PR / media / komunikacja wewnętrzna, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

SUPERMOCE NA NOWE CZASY: KOMUNIKACJA A NOWE POTRZEBY III DEKADY XXI WIEKU

Szkolenie prezentuje narzędzia skutecznego porozumiewania się – inspirujące, przystępne i możliwe w stosowaniu od ręki. Szkolenie ukazuje nowe potrzeby komunikacyjne współczesnego człowieka w środowisku pracy i nie tylko – przez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości, stylu życia i powszechnego trendu rozwijania się poprzez rosnące zainteresowanie ludzi tym, jak funkcjonują jako ludzie. Prowadzone jest w formie warsztatów, przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania, takich jak: odgrywanie ról, analizy przypadków, dyskusje, itp. Taka forma pozwala uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, które będą potrafili zastosować w swojej codziennej pracy i życiu osobistym.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma charakter praktyczny, mocno poznawczy i – jeśli jest taka potrzeba – mocno integrujący, jest nastawione na budowanie empatii w komunikacji i rozumienie jej istoty, znacząco rozwija inteligencję emocjonalną.

Cel: przećwiczenie ciekawych nowoczesnych sposobów komunikowania się w różnych środowiskach pracy ze szczególnym uwzględnieniem używanych komunikatów, uświadomienie odpowiedzialności za akt komunikacji w kontekście skutków dla organizacji oraz skutków personalnych, poznanie skutecznych sposobów na komunikację zespołową usprawniającą pracę i usprawniającą szeroko pojęta komunikację we wszystkich aspektach życia.

Korzyści dla uczestników:

– motywacja uczestników szkolenia do zastosowania pozyskanej wiedzy oraz technik w praktyce
– możliwość rozbudowania samoświadomości w zakresie nawykowych zachowań komunikacyjnych i ewentualnych obszarów rozwojowych
– wsparcie metodologiczne i psychologiczne uczestników szkolenia w codziennej praktyce zawodowej

Program szkolenia:

1. Wyzwania komunikacyjne XXI wieku – zmieniający się styl życia i zmieniające się potrzeby człowieka (kontekst akceptacji i poczucia przynależności, satysfakcji, poczucia bycia ważnym, słuchanym, uwzględnionym i potrzebnym itd.)
2. Pojęcie inteligencji emocjonalnej w kontekście komunikacji zespołowej i komunikacji z klientami, współpracownikami oraz poza pracą.
3. 4 metody usprawniające komunikację:
• Zmień styl myślenia – czyli co? – patrzenie w jednym kierunku i myślenie lateralne a tradycyjna argumentacja w dyskusjach zespołowych (metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono)
• Spektrum słuchania: Słuchanie odzwierciedlające – słuchanie emocjonalne i intuicyjne (sens i praktyczne zastosowanie rozumienia emocji w skutecznym komunikacie oraz znaczenie wiedzy o funkcjonowaniu naszych zmysłów)
• Porozumienie bez przemocy – Nonviolent Communication (praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem gier szkoleniowych – 4 filary porozumienia bez przemocy, pojęcie empatycznej komunikacji)
• Opcja, jeśli czas pozwoli: zabójcy komunikacyjni czyli „brudna dwunastka” (przegląd 12 powszechnych zachowań ludzi, które psują relacje, ranią uczucia, uniemożliwiają skuteczną komunikację).

Trener prowadzący: Agnieszka Nadstawna
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 5.7.2024 do 5.7.2024 Warszawa
od 22.11.2024 do 22.11.2024 Warszawa

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ul Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: