Szkolenia / Menedżerskie, Osobiste, PR / media / komunikacja wewnętrzna

Trening wystąpień publicznych

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie warsztatów będą przydatne każdemu, kto pragnie działać bardziej efektywnie i bardziej skutecznie kierować swoim rozwojem. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z technikami i strategiami ułatwiającymi skuteczne działanie, a także zostaną pobudzeni do refleksji nad własnym rozwojem

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności wyznaczania celów.
 • Poznanie technik automotywacyjnych.
 • Określenie swojego potencjału zawodowego.
 • Określenie obszarów do rozwoju.
 • Nabycie umiejętności organizacji swojego czasu i określania priorytetów.
 • Poznanie zasad rządzących komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.
 • Poznanie korzyści płynących z pracy z przekonaniami.
 • Pogłębienie samoświadomości w zakresie planowania swojego rozwoju.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • Określi swoje mocne strony i obszary do pracy rozwojowej
 • Będzie potrafił wyznaczać cele krótko- i długoterminowe
 • Będzie potrafił odróżniać cele od efektów
 • Określi własne potrzeby rozwojowe
 • Będzie potrafił radzić sobie z wewnętrznym krytykiem
 • Będzie potrafił zarządzać swoim czasem i określać priorytety

Program szkolenia:

 1. MÓJ POTENCJAŁ
  • Skaner mocnych i słabych obszarów. Analiza SWOT
  • Koło życia – co mnie wspiera a co ogranicza w Rozwoju
  • Matryca oddziaływań edukacyjnych w procesie Rozwoju
  • Predyspozycje zawodowe
  • Rola wartości w życiu człowieka
 2. CELE I EFEKTY
  • Określanie celów krótko- i długoterminowych
  • Cel jako kierunek i efekt jako skutek
  • Miary celów. SMART to już za mało
  • Realizacja celów w praktyce – 6 filarów projektu.
  • Praca z relacjami
  • Matryca aktywności
  • Tworzenie planu akcji
 3. MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA
  • Motywacja zewnętrza i wewnętrzna
  • Techniki automotywacji
  • Przekonania wspierające i ograniczające. Praca z przekonaniami
  • Poczucie własnej wartości
  • Work life balance
 4. WPŁYW OSOBOWOŚCI NA EFEKTYWNOŚĆ
  • Kim jestem? Autodiagnoza wg typologii C.G. Junga
  • Sprzężenie zwrotne do przyszłości. Sprzężenie zwrotne do przeszłości.
  • Emocje i ich wpływ na efektywność i rozwój
 5. ROLA KOMUNIKACJI W ROZWOJU OSOBISTYM I ZAWODOWYM
  • Pętla indukcyjna od nadawcy do odbiorcy
  • Jak budować skuteczny komunikat?
  • Metaprogramy, czyli okablowanie rozmówcy
 6. ZARZĄDZANIE SWOIM CZASEM
  • Analiza czasu – „złodzieje czasu”
  • Wyznaczanie priorytetów
  • Podstawowe zasady organizacji czasu
 7. W DRODZE DO ZMIANY
  • Autodiagnoza postaw wobec zmiany
  • Jak radzić sobie z własnym oporem wobec zmiany
  • Metody utrwalania nowych sposobów działania czyli zmiana nawyków.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Prystupa Krzysztof
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa