Szkolenia / Administracja publiczna, Biznesowe specjalistyczne, PR / media / komunikacja wewnętrzna

Tworzenie oficjalnej korespondencji biznesowej i urzędowej

Tworzenie oficjalnej korespondencji w sposób prawidłowy i profesjonalny to tylko pozornie łatwe zadanie. Często spotykamy się z pismami mało zrozumiałymi dla odbiorcy, nieestetycznymi wizualnie, nieczytelnymi itp. W dość swobodny sposób umieszczane bywają także stałe ich elementy (np. data, pole adresata, podpis itp.). Cierpi na tym wizerunek instytucji lub firmy.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • jak przygotowywać profesjonalne pisma,
 • jak z ich pomocą skutecznie komunikować z odbiorcami,
 • jakich błędów unikać,
 • jak wykorzystać korespondencję do budowania pozytywnego wizerunku firmy, instytucji, czy organizacji.

Poruszymy także  konkretne problemy językowe, z którymi spotykamy się często w swojej codziennej pracy.
Uczestnicy będą mieli także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce (podczas ćwiczeń indywidualnych i grupowych).

 

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów urzędowych i firmowych;
 • nabycie umiejętności profesjonalnego sporządzania oficjalnych tekstów;
 • przypomnienie zasad poprawności językowej i obyczajowej obowiązujących w pismach urzędowych i firmowych.

Program szkolenia:

 1. Język urzędowy w świetle przepisów.
 2. Korespondencja zewnętrzna jako źródło informacji i narzędzie budowania wizerunku firmy/instytucji.
 3. Zasady komunikacji pisemnej i konstruowania pism oficjalnych/urzędowych:
  • typy korespondencji oficjalnej/urzędowej: pisma – przewodnie, informacyjne, grzecznościowe, wnioski, decyzje, zarządzenia, uchwały, protokoły, notatki służbowe, odwołania, zażalenia, ogłoszenia, elektroniczna korespondencja służbowa;
  • pisma w komunikacji z opinią publiczną i mediami: komunikaty prasowe, informacje, oświadczenia, sprostowania, publikacje własne.
 4. Charakterystyka stylu formalnego:
  • kryteria profesjonalnego przygotowywania pism,
  • stałe elementy pisma,
  • elementy obowiązkowe i dodatkowe,
  • formatowanie pism.
 5. Poprawne przygotowanie pism:
  • podstawowe elementy prawidłowo zredagowanego pisma (cel, temat, odbiorca, styl, język, przejrzystość);
  • kolejność i układ informacji;
  • stosowanie skrótów i skrótowców;
  • wielkie i małe litery;
  • tytułowanie, adresowanie;
  • odmiana: nazwisk, nazw miejscowości itp.
 6. Poprawność językowa pism i najczęściej pojawiające się błędy językowe:
  • dobór wyrazów,
  • błędy w wyrażeniach przyimkowych,
  • nadużywanie określeń,
  • używanie wyrazów „modnych”,
  • posługiwanie się wyrazami niezgodnie z ich znaczeniem,
  • neologizmy,
  • stosowanie „skrótów myślowych”,
  • używanie złej formy gramatycznej,
  • wybór złych przyimków i wyrazów spajających,
  • inne nieprawidłowości
 7. Ćwiczenia praktyczne – indywidualne i grupowe

Metody szkoleniowe:

 • online
 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • porównania stylów języka,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
Trener prowadzący: dr Milena Hebal-Jezierska
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 21.10.2022 do 21.10.2022 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

800,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: