Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Prawo

Umowy IT w sektorze prywatnym i publicznym

Wybrane zagadnienia

Program szkolenia:

1. Rodzaje i ogólna charakterystyka umów IT
• Umowy na wdrożenie systemu informatycznego.
• Umowy outsourcingowe, umowy serwisowe.
• Umowy licencji na korzystanie z oprogramowanie.
• Konstrukcja tzw. legalnego użytkownika.
2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem umów IT (np. opóźnieniem realizacji projektu, niedochowaniem SLA)
• Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej.
• Pojęcie tzw. siły wyższej.
• Kary umowne.
3. Rozwiązania oraz zmiany umów IT w związku z epidemią koronawirusa COVID 19
• Możliwość wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez stronę. Zasady rozliczenia stron.
• Prawo żądania zmiany lub rozwiązania umowy przez sąd (tzw. rebus sic stantibus). Zasady
rozliczenia stron.
4. Zabezpieczenie negocjowanych umów oraz renegocjacja zmiany umów IT w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemii (klauzule adaptacyjne itp.).
5. Depozyt kodu źródłowego.
• Modele depozytu kodu źródłowego oprogramowania i praktyka rynkowa.
• Konstrukcja umowy depozytu kodu źródłowego.
• Zapewnienie sobie prawa i rzeczywistej możliwości modyfikacji i rozwoju oprogramowania.
6. Umowy IT – przykładowa SWZ / OPIW w zamówieniu publicznym – case study.
7. Umowy IT a ochrona danych osobowych.
• Odpowiedzialność stron za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
• czy i kiedy praca na własnym sprzęcie lub sprzęcie zamawiającego/zleceniodawcy
• umowa powierzenia – wybrane elementy
8. Umowa IT a bezpieczeństwo informacji.
• Dostępność stron internetowych
• Informacje niejawne
• Tajemnica przedsiębiorstwa
• Tajemnica zawodowa
• Ochrona praw autorskich
• Ochrona danych osobowych
• Ustawa o rachunkowości
• Krajowy system cyberbezpieczeństwa
• PZP – cyberbezpieczeństwo i skutki jego naruszenia w PZP
• Inne regulacje ( KRI,KK, KPA)

Trener prowadzący: mec. Barbara Każarnowicz
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 23.10.2024 do 23.10.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

1 000,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: