Szkolenia / Menedżerskie, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie kompetencjami pracowników

metodologia, skale, definicje, opisy, zastosowanie kompetencji w organizacji

Na każdym stanowisku pracy potrzebne są inne kompetencje do osiągania założonych celów i prawidłowej realizacji zadań. Określenie kompetencji ułatwia więc pracę zarówno pracownikom jak i menedżerom, ponieważ pracownicy wiedzą dokładnie, czego się od nich oczekuje, a menedżerowie mają jasne kryteria oceny efektywności poszczególnych podwładnych. Sukces na stanowisku pracy i rozwój organizacji zależy więc od właściwych kompetencji.

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • posiądą praktyczną wiedzę na temat projektowania i zastosowania kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • zdobędą umiejętność powiązania różnych narzędzi w spójny system zarządzania oparty na kompetencjach,
 • uzyskają świadomość wpływu profili kompetencyjnych na procesy zarządzania rozwojem organizacji i zarządzania zmianą oraz modelowanie oczekiwanej kultury organizacyjnej.

Program szkolenia:

  1. Zarządzanie kompetencjami
   • definicje kompetencji
   • cechy kompetencji
   • metodologia opisów kompetencji
   • klasyfikacja kompetencji
  2. Kompetencyjne opisy stanowisk pracy
   • rola opisu stanowiska w systemie zarządzania kompetencjami
   • określanie zadań
   • wybór kompetencji kluczowych
   • profil kompetencyjny – oczekiwane poziomy kompetencji

Ćwiczenie: Tworzenie profili kompetencyjnych

  1. Zastosowanie kompetencji w procesach HRM
   • Rekrutacja pracowników
   • Ocena pracowników
   • Rozwój pracowników
   • System wynagradzania

Ćwiczenie: Studium przypadku – zastosowanie kompetencji w systemach HR

  1. Narzędzia oceny poziomu kompetencji
   • Ocena 180
   • Ocena 360
   • Assessment & Development center
   • Testy kompetencyjne

Ćwiczenie: Symulacja zastosowania wybranych narzędzi oceny kompetencji

  1. Budowa systemu zarządzania kompetencjami
   • Etapy budowy systemu
   • Tworzenie opisów kompetencji
   • Skale stosowane w opisach kompetencji
   • Wskaźniki behavioralne
   • Najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania

Ćwiczenie: Studium przypadku – budowa systemu zarządzania kompetencjami
Ćwiczenie: Opis wybranych kompetencji

  1. Wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami
   • Etapy wdrażania systemu
   • Model kompetencji – zmiany w organizacji
   • Budowa klimatu dla kompetencji
   • Wykorzystanie kompetencji w strategii HRM

Ćwiczenie: Projekt wdrożenia systemu zarządzania kompetencjami

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 29.8.2024 do 30.8.2024 Warszawa
od 10.10.2024 do 11.10.2024 Warszawa
od 5.12.2024 do 6.12.2024 Warszawa

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: