Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie projektami HR

metodologia, narzędzia, najczęstsze błędy i praktyczne wskazówki

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z podstaw zarządzania projektami HR. Praktyczne podjeście do realizacji projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / HRM.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z podstaw zarządzania projektami
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty HR lub w nich uczestnicząc
 • Zachęcenie uczestników do stosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w pracy komórek HR

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty HR lub w nich uczestnicząc
 • nabycie umiejętności organizowania projektu HR i jego właściwego wsparcia
 • nabycie umiejętności zarządzania zespołem projektowym

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Projekt a proces – kiedy jedno przechodzi w drugie
  • Cechy charakterystyczne projektów
  • Oczekiwania projektu: szybko, tanio, dobrze
  • Ograniczenia projektu – czas, zakres, budżet, jakość
  • Podstawowe metodyki zarządzania projektami
  • Rodzaje projektów HR
  • Obszary zarządzania projektem
  • Cykl życia i fazy projektu
 2. Przygotowanie projektu HR
  • Analiza celów organizacji i obszaru projektowego
  • Analiza dotychczasowych rozwiązań
  • Analiza środowiska i udziałowców projektu
  • Benchmarking
  • Cele projektu, definiowanie celów,
  • Uzasadnienie biznesowe projektu – jak przekonać zarząd do projektu
  • Karta projektu – od wizji do realizacji
 3. Organizacja i struktura projektu HR
  • Struktura organizacyjna a struktura projektu
  • Sponsor projektu,
  • Manager HR jako Kierownik Projektu,
  • Projekt w środowisku Klient (zamawiający) – Dostawca (firma zewnętrzna)
 4. Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie
  • Tworzenie zespołu projektowego
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Motywowanie zespołu
  • PR projektu – plan komunikacji projektu
  • Komunikacja wewnątrz projektu – narzędzia i kanały
 5. Narzędzia planowania projektu
  • Rodzaje zasobów projektu
  • Struktura podziału prac – WBS
  • Metoda ścieżki krytycznej
  • Wykres Gantta
  • Analiza ryzyka
  • Wskaźniki sukcesu projektu
  • Zarządzanie zmianami w projekcie
 6. Monitorowanie i kontrola projektu HR
  • Narzędzia monitorowania
  • Kamienie milowe
  • Raportowanie
 7. Zarządzanie kosztami w projekcie HR
  • Proces szacowania kosztów
  • Budżetowanie
 8. Zamykanie projektu
  • Weryfikacja projektu
  • Raport końcowy
  • Akceptacja klienta
  • Baza wiedzy projektowej – dokumentacja projektu

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:

Cena szkolenia:

1 590,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE