Szkolenia / Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM

Zarządzanie projektami HR

metodologia, narzędzia, najczęstsze błędy i praktyczne wskazówki

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z podstaw zarządzania projektami HR. Praktyczne podjeście do realizacji projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / HRM.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z podstaw zarządzania projektami
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty HR lub w nich uczestnicząc
 • Zachęcenie uczestników do stosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w pracy komórek HR

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty HR lub w nich uczestnicząc
 • nabycie umiejętności organizowania projektu HR i jego właściwego wsparcia
 • nabycie umiejętności zarządzania zespołem projektowym

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Projekt a proces – kiedy jedno przechodzi w drugie
  • Cechy charakterystyczne projektów
  • Oczekiwania projektu: szybko, tanio, dobrze
  • Ograniczenia projektu – czas, zakres, budżet, jakość
  • Podstawowe metodyki zarządzania projektami
  • Rodzaje projektów HR
  • Obszary zarządzania projektem
  • Cykl życia i fazy projektu
 2. Przygotowanie projektu HR
  • Analiza celów organizacji i obszaru projektowego
  • Analiza dotychczasowych rozwiązań
  • Analiza środowiska i udziałowców projektu
  • Benchmarking
  • Cele projektu, definiowanie celów,
  • Uzasadnienie biznesowe projektu – jak przekonać zarząd do projektu
  • Karta projektu – od wizji do realizacji
 3. Organizacja i struktura projektu HR
  • Struktura organizacyjna a struktura projektu
  • Sponsor projektu,
  • Manager HR jako Kierownik Projektu,
  • Projekt w środowisku Klient (zamawiający) – Dostawca (firma zewnętrzna)
 4. Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie
  • Tworzenie zespołu projektowego
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Motywowanie zespołu
  • PR projektu – plan komunikacji projektu
  • Komunikacja wewnątrz projektu – narzędzia i kanały
 5. Narzędzia planowania projektu
  • Rodzaje zasobów projektu
  • Struktura podziału prac – WBS
  • Metoda ścieżki krytycznej
  • Wykres Gantta
  • Analiza ryzyka
  • Wskaźniki sukcesu projektu
  • Zarządzanie zmianami w projekcie
 6. Monitorowanie i kontrola projektu HR
  • Narzędzia monitorowania
  • Kamienie milowe
  • Raportowanie
 7. Zarządzanie kosztami w projekcie HR
  • Proces szacowania kosztów
  • Budżetowanie
 8. Zamykanie projektu
  • Weryfikacja projektu
  • Raport końcowy
  • Akceptacja klienta
  • Baza wiedzy projektowej – dokumentacja projektu

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 28.1.2021 do 29.1.2021 ON LINE
od 15.3.2021 do 16.3.2021 ON LINE
od 14.6.2021 do 15.6.2021 ON LINE
od 27.9.2021 do 28.9.2021 ON LINE
od 6.12.2021 do 7.12.2021 ON LINE

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: