Szkolenia / Biznesowe specjalistyczne

Zarządzanie projektami

Najpopularniejsze metodyki i narzędzia project management

Celem szkolenia jest przekazanie w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z podstaw zarządzania projektami oraz przećwiczenie umiejętności planowania, realizacji i zamykania projektu.

Cele szkolenia:

 • przekazanie w wiedzy z zakresu zarządzania projektami
 • przedstawienie praktycznych umiejętności, które uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc
 • zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie umiejętności ustalania i weryfikowania celów i priorytetów
 • nabycie umiejętności planowania, przygotowania i kontrolowania prac zespołu
 • nabycie umiejętności organizowania projektu i jego właściwego wsparcia
 • nabycie umiejętności budowania efektywnej komunikacji między członkami zespołu, klientami i kierownictwem
 • nabycie umiejętności opracowania harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa, monitorowania i raportowania postępu prac
 • nabycie umiejętności zarządzania zespołem projektowym

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Definicje
  • Przegląd podstawowych standardów zarządzania projektami
  • Rodzaje projektów – podziały i przykłady
  • Cechy charakterystyczne projektów
  • Ograniczenia projektu – czas, zakres, budżet, jakość, zasoby
  • Cele i obszary zarządzania projektami
 2. Zarządzanie projektem – procesy projektu, model fazowy projektu
 3. Analiza projektu
  • Analiza środowiska i udziałowców
  • Otoczenie projektu
 4. Cele projektu z uwzględnieniem grup interesariuszy projektu, definiowanie celów SMART
 5. Formuła realizacyjna projektu
 6. Uzasadnienie biznesowe projektu
 7. Organizacja projektu
  • Zespół zarządzania projektem
  • Matryca odpowiedzialności
  • Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik,
  • Kierownik Projektu
  • Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy
  • Nadzór i wsparcie
  • Projekt w środowisku Klient-Dostawca
 8. Planowanie działań i zasobów – harmonogram
  • Zasoby projektu – rodzaje
  • Struktura podziału prac – WBS
  • Metoda ścieżki krytycznej
  • Wykres Gantta
  • Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie
 9. Monitorowanie projektu
  • Kamienie milowe
  • Analiza trendu kamieni milowych
  • Raportowanie
 10. Zamykanie projektu
  • Weryfikacja projektu
  • Akceptacja klienta
  • Przeniesienie doświadczeń na kolejne projekty

Metody szkoleniowe:

 • miniwykład,
 • prezentacja powerpoint,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • testy i symulacje,
 • studia przypadków,
 • gry symulacyjne i szkoleniowe.
Trener prowadzący: Michałek Wojciech
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 5.12.2019 do 6.12.2019 Warszawa

Pobierz terminarz szkoleń

Cena szkolenia:

1 490,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

 • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
 • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • certyfikat
 • ciągłą przerwę kawową
 • lunch
 • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

 • ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: