Szkolenia / Administracja publiczna, Biznesowe specjalistyczne, Menedżerskie

Zarządzanie Ryzykiem i ciągłością działania w sytuacji kryzysowej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom obecnej sytuacji geopolitycznej organizujemy szkolenie z zakresu utrzymania Ciągłości Działania i Zarządzania Ryzykiem w sytuacjach kryzysowych w oparciu o międzynarodowe standardy ISO 22301:2014 oraz ISO 31000:2018. Celem szkolenia jest utrzymanie ciągłości działania firmy/instytucji w sytuacjach kryzysowych oraz opracowanie planów awaryjnych (disaster covery) dla procesów krytycznych i prawdopodobnych ryzyk.
Szkolenie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości.

Cele szkolenia:

Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, właścicieli firm, kierowników jednostek organizacyjnych, osób odpowiedzialnych za kierowanie jednostkami gminnymi, regionalnymi i centralnymi.

Korzyści dla uczestników:

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem ryzyk dynamicznych. Będą potrafiły przygotować i wdrożyć polityki ciągłości działania oraz plany ewentualnościowe w podległych im jednostkach i firmach. Będą potrafiły przeprowadzić analizę ryzyka dla zachowania ciągłości działania firmy/instytucji oraz dobierać właściwe sposoby postępowania ze zidentyfikowanymi ryzykami.

Program szkolenia:

• Zapoznanie się z wytycznymi standardów ISO 22301:2014 System Zarządzania Ciągłością działania oraz ISO 31000:2018 Zarządzanie Ryzykiem
• Zadania i obowiązki Pełnomocnika ds. Zarządzania Ciągłością Działania i Zarządzania Ryzykiem
• Podstawy zarządzania ryzykiem i ciągłością działania
• Proces szacowania i postępowania z ryzykiem
• Przeprowadzenie BIA (Business Impact Analysis) – analiza wpływu na biznes
• Włączenie wymagań biznesowych do umów partnerskich – Service Level Agreement (SLA)
• Opracowanie polityki i procedur Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
• Monitoring i sprawdzenie adekwatności procedur względem wymagań biznesowych
• Testowanie planów awaryjnych
• Audyty wewnętrzne

Metody szkoleniowe:

  • SZKOLENIE ON LINE
Trener prowadzący: Marcin Jastrzębski
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 21.6.2023 do 22.6.2023 ON LINE
od 29.8.2023 do 30.8.2023 ON LINE
od 19.10.2023 do 20.10.2023 ON LINE
od 11.12.2023 do 12.12.2023 ON LINE

Cena szkolenia:

1 600,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: