Szkolenia / Administracja publiczna, Biznesowe specjalistyczne, PR / media / komunikacja wewnętrzna

Zasady poprawnego pisania pism urzędowych z wykorzystaniem zasad prostego języka

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zwiększyć kompetencje dotyczące przygotowania (poprawnych językowo i merytorycznie) pism, zawiadomień, decyzji, postanowień, korespondencji urzędowej czy innych aktów administracyjnych. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne sposoby zwiększenia czytelności i przejrzystości przygotowywanych komunikatów oraz pism urzędowych kierowanych do beneficjentów swoich działań.

Cele szkolenia:

• Podniesienie praktycznych umiejętności językowych, redakcyjnych, edytorskich związanych z komunikatywnym i efektywnym przygotowaniem dokumentów i tekstów
• Upowszechnienie zasad prostego języka wśród osób, które przygotowują dokumenty
• Poprawa jakości komunikacji pisemnej

Program szkolenia:

1. Prosty język – podstawowe informacje
• definicja prostego języka,
• dlaczego warto stosować prosty język w administracji publicznej,
• prosty języka na świecie i w Polsce – przykłady;

2. Prosty język a tekst i jego odbiorca (internet, regulaminy, pisma okołoprawne)
• identyfikacja celu wypowiedzi,
• odbiorca wypowiedzi (jak czyta tekst odbiorca)
• struktura tekstu, podział treści.

3. Techniki i narzędzia pomagające wprowadzenie prostego języka
• Upraszczanie tekstu (teksty internetowe, regulaminy, teksty okołoprawne) w kontekście analizy pism:
• praca nad składnią tekstu,
• skracanie zdań, upraszczanie urzędniczych konstrukcji składniowych (strona bierna, formy na -no, -to, imiesłowowe równoważniki zdań, negacja), zmiana szyku,
• praca nad doborem leksyki (usuwanie zbędnych słów, posługiwanie się synonimami, wymiana terminu na wyrazy z polszczyzny ogólnej, zrozumiałość skrótów i skrótowców, komunikacja bez żargonu),
• praca nad jasnością i przyjaznością przekazu (wprowadzenie zwrotów bezpośrednich, przyjęcie perspektywy czytelnika),
• praca nad kompozycją tekstu (listowanie, wyliczanie, umiejscowienie podstawy prawnej, zmiana struktury tekstu),
• elementy atrakcyjne dla odbiorcy.

4. Graficzne przedstawienie tekstu
• Przejrzystość graficzna a zasady upraszczania tekstu: dobór czcionki, kolorystyka tekstu, układ tekstu, akapity, marginesy itp.

5. Prace końcowe nad tekstem
• sprawdzenie i ocena tekstu pod względem poprawności językowej i jasności przekazu,
• testowanie efektów nad upraszczaniem tekstu,
• wybór tekstu, transformacje tekstowe, negocjacja zmian, testowanie prototypu, opis efektów, czyli jak wdrożyć prosty język i jak sprawdzić efekty pracy nad nim.

Trener prowadzący: dr Milena Hebal-Jezierska
Dostępne terminy szkolenia: Lokalizacja:
od 28.8.2024 do 28.8.2024 ON LINE
od 11.10.2024 do 11.10.2024 ON LINE
od 9.12.2024 do 9.12.2024 ON LINE

Cena szkolenia:

900,00 zł netto

Rabat:

2 uczestników z jednej organizacji – 5 % ceny szkolenia
3 uczestników z jednej organizacji – 10 % ceny szkolenia
4 uczestników z jednej organizacji – 15 % ceny szkolenia
5 uczestników z jednej organizacji – skontaktuj się i ponegocjuj z nami

Cena zawiera:

  • szkolenie prowadzone w formule warsztatowej
  • kameralną grupę warsztatową liczącą maksymalnie 8 uczestników
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • końcową sesję pytań i odpowiedzi, wyjaśniania wątpliwości
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

  • ON LINE

Formularz zgłoszeniowy:

Termin szkolenia:
Dane firmy (do faktury):
Osoba koordynująca:
Dane uczestnika: